DSpace Repository

La influència del centre educatiu en l’hàbit lector dels alumnes de secundària

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
dc.contributor.author Pinzolas i Torruella, Marta
dc.date.accessioned 2022-01-12T12:16:54Z
dc.date.available 2022-01-12T12:16:54Z
dc.date.created 2021-06-04
dc.date.issued 2021-06-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6911
dc.description Curs 2020-2021 es
dc.description.abstract En aquest article s’explora fins a quin punt la pràctica de la lectura i l’enfocament del treball literari que es fa als centres educatius de secundària pot influir en l’hàbit lector dels alumnes, especialment d’aquells que no tenen un entorn favorable a la lectura. Per fer-ho, s’ha comprovat quin és l’estat actual de l’hàbit lector entre els adolescents i quins són els factors que el condicionen. La mostra seleccionada per a la investigació ha constat de 72 alumnes i 8 docents de secundària, els quals han aportat dades quantitatives i qualitatives a la recerca. La metodologia mixta ha permès triangular les dades provinents de les entrevistes i de les enquestes, que combinaven preguntes de resposta múltiple, resposta oberta i escales de Likert. Els resultats mostren que l’enfocament del treball literari i la pràctica de la lectura als centres està subjecte al criteri dels docents o dels centres i que, amb independència del criteri aplicat, no estimulen l’hàbit lector en aquells alumnes que no el tenen. es
dc.description.abstract This article explores whether the required readings and the literature studied in secondary schools influence the habit of reading among students, especially those whose family environment is not used to reading. In order to do so, not only teenagers’ reading habits have been checked, but also the factors which may influence them. The sample selected for the research consisted of 72 students and 8 secondary school teachers, who provided quantitative and qualitative data to the research. Thanks to this mixed methodology, it has been possible to triangulate data from interviews and surveys, which contained multiple-choice questions, open questions and Likert rating scales. The results show that the literature studied and the practice of reading done in secondary schools depends on the judgement of teachers and schools and do not stimulate the habit of reading among students. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 34 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Hàbit lector es
dc.subject.other Adolescents es
dc.subject.other Literatura -- Educació secundària es
dc.subject.other Competència i actuació (Lingüística) es
dc.title La influència del centre educatiu en l’hàbit lector dels alumnes de secundària es
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es
dc.description.version Director/a: Francesc Codina i Valls
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Browse

Statistics