DSpace Repository

Cooperative learning through ICT in an EFL environment: a case study

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
dc.contributor.author Peso Casado, Àlex
dc.date.accessioned 2021-01-27T19:22:23Z
dc.date.available 2021-01-27T19:22:23Z
dc.date.created 2020-06
dc.date.issued 2020-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6516
dc.description Curs 2019-2020 es
dc.description.abstract Cooperative learning has been widely regarded as being beneficial for pupils, turning the learning process into a much more meaningful, dynamic and engaging experience. However, several factors must be considered for a successful implementation of the mentioned learner-centered method. In this context, this paper aims to acknowledge the students’ attitudes towards working in cooperation while using technology as well as examining the role of teachers as facilitators and their beliefs about these learning strategies. Furthermore, there is a wish to evaluate the learning implications of using such approaches in an EFL mixed-ability upper-secondary classroom environment, including the pupils’ language choice in a cooperative activity setting. To gather evidence, a case study was carried out using a mixed methodology. Qualitative data was gathered from a participant observation and an open answer questionnaire administered to teachers. Quantitative data was obtained from the students’ self-assessment of a task designed to work on the written and the oral dimensions following a cooperative structure with the support of Information & Communications Technology. The results seem to confirm that cooperative learning used in close relation to ICT actually enhances the learning process of pupils in mixed-ability EFL groups, regardless of the fact that the participants may not be used to working cooperatively on a daily basis but rather sporadically. es
dc.description.abstract L’aprenentatge cooperatiu és àmpliament considerat beneficiós per als alumnes, convertint el procés d’aprenentatge en una experiència molt més significativa, dinàmica i atractiva. Tanmateix, cal tenir en compte diversos factors per a implementar amb èxit el mètode esmentat. En aquesta línia, el present treball vol conèixer les actituds dels estudiants envers treballar cooperativament amb el suport de la tecnologia i examinar el paper i les creences dels professors sobre aquesta metodologia d’aprenentatge. D’altra banda, es pretén avaluar les implicacions en l’aprenentatge d’estudiants EFL de batxillerat en un entorn divers, amb menció a la tria d’idioma que fan els alumnes. Per recollir evidències s’ha dut a terme un estudi de cas utilitzant una metodologia mixta. S’han recollit dades qualitatives mitjançant una observació participant i un qüestionari de resposta oberta administrat als professors. Pel que fa a les dades quantitatives, aquestes provenen de l’autoavaluació dels alumnes vers la tasca dissenyada per treballar les dimensions escrita i oral tot seguint una estructura de treball cooperativa amb el suport de les tecnologies de la informació i la comunicació. Els resultats ens indiquen que l’aprenentatge cooperatiu en relació estreta amb les TIC potencien el procés d’aprenentatge d’alumnes EFL en grups d’habilitats mixtes, encara que els participants només treballin de manera cooperativa esporàdicament. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 41 p. es
dc.language.iso eng es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Aprenentatge -- Treball en equip es
dc.subject.other Llengua segona -- Adquisició es
dc.subject.other Tecnologia de la informació -- Batxillerat es
dc.title Cooperative learning through ICT in an EFL environment: a case study es
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es
dc.description.version Director/a: Camps Casals, Núria
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics