DSpace Repository

La didàctica de l'expressió oral en els centres educatius d'ESO i batxillerat de la Catalunya Central: reptes i alternatives

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
dc.contributor.author Solé Canal, Neus
dc.date.accessioned 2021-01-27T18:44:24Z
dc.date.available 2021-01-27T18:44:24Z
dc.date.created 2020-06-05
dc.date.issued 2020-06-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6512
dc.description Curs 2019-2020 es
dc.description.abstract Aquest treball té com a objectiu comprovar si la competència oral és menys treballada que la resta de dimensions a secundària i Batxillerat, saber quins són els principals obstacles que es troben els docents a l’hora d’ensenyar la llengua oral i quines són les alternatives que els experts en la matèria i els docents enquestats proposen. La metodologia emprada ha estat mixta, és a dir, s’han fet dues entrevistes a expertes en la matèria i una enquesta a 116 docents de llengües de centres educatius de secundària i Batxillerat de la Catalunya Central. Els resultats ens indiquen que la competència oral és una competència fonamental poc ensenyada a secundària i Batxillerat, tot i que cada vegada és més present en els currículums. Existeixen una sèrie de motius que dificulten la didàctica de la llengua oral: la manca de formació del professorat, la dificultat metodològica, la falta de sistematització en la pràctica docent de la llengua oral, la no transversalitat de l’ensenyament de l’oral per part del professorat de matèries no lingüístiques, la falsa creença que és més important ensenyar llengua escrita que llengua oral, la concepció del professorat que la llengua oral ja s’aprèn de manera natural, les ràtios massa elevades, la diversitat a les aules, entre d’altres. Per aconseguir que la competència oral entri definitivament a les programacions i al dia a dia de les aules, aquest treball aposta per la millora de la formació específica del professorat i la inclusió de la competència oral en les diferents proves d’avaluació. es
dc.description.abstract The aim of this work is to check if the oral competence is less worked on than the other dimensions in secondary and high school, knowing what are the main obstacles that teachers face when teaching oral language and what are the alternatives that experts in the subject and surveyed teachers propose. The methodology used has been mixed, ie, two interviews have been conducted with experts in the field and a survey of 116 language teachers in secondary and high schools in Central Catalonia. The results indicate that oral competence is a fundamental competence little taught in secondary and high school, although it is increasingly present in the curricula. There are a number of reasons that hinder the teaching of oral language: lack of training in teachers, the methodological difficulty, the lack of systematization in the teaching practice of oral language, the non-transversality of the teaching of oral by the teacher of other non-linguistic subjects, the false belief that it is more important to teach the written language than oral language, teachers' conception that oral language is already learned naturally, too high ratios, diversity in classrooms, among others. In order to ensure that oral competence enters definitively into the programming and the day-to-day life of the classrooms, this work is committed to improving teacher training and the inclusion of oral competence in the different assessment tests. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 57 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Comunicació oral es
dc.subject.other Llenguatge i llengües -- Ensenyament es
dc.subject.other Batxillerat es
dc.subject.other Educació secundària es
dc.title La didàctica de l'expressió oral en els centres educatius d'ESO i batxillerat de la Catalunya Central: reptes i alternatives es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.description.version Director/a: Casas Deseuras, Mariona
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics