DSpace Repository

Teachers' and students' perceptions about plurilingual and intercultural diversity, and translanguaging in EFL lessons

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
dc.contributor.author Pou Naudo, Berta
dc.date.accessioned 2021-01-21T17:17:45Z
dc.date.available 2021-01-21T17:17:45Z
dc.date.created 2020-06
dc.date.issued 2020-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6487
dc.description Curs 2019-2020 es
dc.description.abstract The aim of this dissertation is to investigate teachers’ and students’ perspectives about plurilingual and intercultural diversity, and translanguaging in EFL (English as a Foreign Language) lessons from a Manlleu’s public secondary education institution (Osona). Out of this main objective, this investigation also attempts to examine how plurilingual and intercultural diversity is dealt, and to analyse how translanguaging is applied in EFL lessons from this secondary education institution. To begin with, this study will contextualize plurilingual and intercultural diversity, and translanguaging in the Catalan education system focusing on EFL lessons. Then, the qualitative methodology of this study will be explained. Data was collected through four semi-structured interviews and one focus group discussion. The interviews were individually done to four teachers while the focus group discussion was done with three students. After this, this study will move on to compare the results and analyse them. When analysing the participants’ answers, teachers’ and students’ perspectives will not only be compared to one another but also, will be associated to the prior investigations. This dissertation shows that EFL teachers need to form themselves in order to improve their job as teachers by including all students’ languages and cultures. es
dc.description.abstract L’objectiu d’aquest treball és el d’investigar les percepcions dels professors i alumnes sobre la diversitat plurilingüe i intercultural, i el transllenguatge a classes d’anglès com a llengua estrangera d’un centre d’educació secundària públic de Manlleu (Osona). A partir d’aquest objectiu principal, aquesta investigació també té la intenció d’examinar com la diversitat plurilingüe i intercultural es gestiona, i analitzar com s’aplica el transllenguatge a les classes d’anglès com a llengua estrangera d’aquest centre d’educació secundària. Per començar, aquest estudi contextualitzarà la diversitat plurilingüe i intercultural, i el transllenguatge del sistema educatiu català centrant-se en les classes d’anglès com a llengua estrangera. A continuació, la metodologia qualitativa d’aquest estudi serà explicada. Les dades van ser recollides a través de quatre entrevistes semiestructurades i un grup de discussió. Les entrevistes es van fer individualment a quatre professors mentre que el grup de discussió es va fer a tres alumnes. Després d’això, aquest estudi passarà a comparar els resultats i analitzar-los. En analitzar les respostes dels participants, les perspectives dels professors i alumnes no només seran comparades però també relacionades amb les investigacions anteriors. Aquest treball demostra que els professors d’anglès com a llengua estrangera han de formar-se per tal de millorar la seva tasca docent incloent totes les llengües i cultures dels estudiants. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 30 p. es
dc.language.iso eng es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Llengua segona -- Adquisició es
dc.subject.other Pràctiques pedagògiques -- Educació secundària es
dc.title Teachers' and students' perceptions about plurilingual and intercultural diversity, and translanguaging in EFL lessons es
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es
dc.description.version Director/a: Tresserras Casals, Eva
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Browse

Statistics