DSpace Repository

La Orientació i l’acció tutorial en la secundària : una comparativa de dos models educatius

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
dc.contributor.author Ramírez Torres, Luis
dc.date.accessioned 2017-01-26T17:29:39Z
dc.date.available 2017-01-26T17:29:39Z
dc.date.created 2016-06
dc.date.issued 2016-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/4871
dc.description Curs 2015-2016 es
dc.description.abstract L‟acció tutorial és el procés d‟acompanyament i orientació que realitzen els professors en els centres educatius. Aquest procés és molt important en l‟etapa de secundària, perquè els adolescents es troben en una època de maduració i canvis en totes les seves dimensions. Els tutors esdevenen les persones de referència en l‟entorn educatiu dels alumnes. És important que aquests siguin conscients de la rellevància del seu rol com a guia i acompanyant en el procés de discerniment personal i professional de l‟alumne. En el present treball analitzem dos estils d‟orientació educativa. L‟anàlisi d‟aquests models ens aporta pistes per la implementació de la tutoria i la orientació que necessiten els alumnes en el segle XXI. es
dc.description.abstract Tutorial is a process of support and guidance made by teachers in schools. This is a very important process at secondary education, because teenagers are growing in all dimensions. Tutors become the reference in the educational environment of students. It is important that they are aware of the importance of their role as guide and support in the process of personal and professional students‟ discernment. In this study we analyze two educational guidance methods. The analysis of these models gives us clues to the implementation of mentoring and guidance needed by students in the XXI century. es
dc.format application/pdf
dc.format.extent 87 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Orientació escolar es
dc.subject.other Ensenyament secundari es
dc.title La Orientació i l’acció tutorial en la secundària : una comparativa de dos models educatius es
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es
dc.description.version Director/a: Josep Castillo
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Browse

Statistics