DSpace Repository

Automatització de l’estació FESTO MPS2000C

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior
dc.contributor.author Olmedo Gordi, Raül
dc.contributor.author Artalejo Giménez, Dani
dc.date.accessioned 2015-02-09T08:17:38Z
dc.date.available 2015-02-09T08:17:38Z
dc.date.created 2015-01
dc.date.issued 2015-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/3864
dc.description Curs 2013-2014 ca_ES
dc.description.abstract L’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Vic disposa d’una cèl·lula de fabricació didàctica de la marca FESTO que simula un procés d’assemblatge d’una comanda. Aquesta cèl·lula esta composta per quatre estacions diferenciades que poden treballar de forma independent o de forma conjunta, l’estació palets, l’estació plaques, l’estació cinta i l’estació magatzem. Cada estació és un conjunt de sensors i actuadors controlats per mitjà d’un PLC, aquests estan interconnectats a través d’un bus industrial. L’objectiu d’aquest treball consisteix en realitzar la substitució dels PLC’s, decidir el funcionament que han de tenir les estacions, instal·lar una pantalla tàctil pel control del procés i realitzar la programació de tots els elements. Aquest projecte ha estat realitzat en cinc fases principals: 1. Estudi i coneixement de les estacions, en aquesta fase s’ha estudiat els diferents sensors i actuadors que les conformen, així com el funcionament d’aquestes amb el programa i PLC’s antics. 2. Instal·lació i cablejat dels nous PLC’s i de la pantalla tàctil. 3. Estudi sobre el nou funcionament que han de seguir les estacions. 4. Programació dels nous dispositius seguint el funcionament acordat. 5. Posada en marxa del sistema i realització de proves. 6. Realització de la memòria del projecte, on s’expliquen les característiques i el funcionament de totes les estacions i de la pantalla tàctil. La conclusió que s’ha extret d’aquest treball és que l’automatització d’un procés de fabricació tot i que suposa un esforç inicial a nivell de recursos, un cop realitzada la instal·lació suposa una millora de l’eficiència del sistema. És per això que la indústria cada cop més tendeix a automatitzar els seus processos, no només per millorar la competitivitat, sinó també per realitzar tasques que les persones no poden executar de forma eficient o segura. ca_ES
dc.description.abstract The University of Vic has a didactic manufacturing cell that simulates the assembly process of an order. This Cell is composed of four distinct stations that can work independently or together, the pallet station, the plaques station, the belt station and the store. Each station is a set of sensors and actuators controlled by a PLC, these are interconnected via an industrial bus. The aim of this work is to perform the replacement of the PLCs, decide how the station should work, install a touchscreen for controlling the process and perform all the programming of the elements. The project is divided in five main phases: 1. Study and acknowledgement of the machines, in this phase we have studied the different sensors and actuators and how do they work with the old PLCs and programs. 2. Installation and wiring of the new PLC and the touch screen. 3. Study on the new performance of the stations. 4. Programming of the new devices according to the agreed performance. 5. Implementation and testing of the system. 6. Completion of the project report, which explains the features and performance of all the stations and the touch screen. The extracted conclusion of the project is that the automation of a manufacturing process even though it demands an initial effort in terms of resources, once the installation is done it represents an improved system efficiency. That is why the industry increasingly tends to automate their processes, not only to improve competitiveness, but also to perform tasks that people cannot do efficiently or safely. ca_ES
dc.format application/pdf
dc.format.extent 246 p. ca_ES
dc.language.iso cat ca_ES
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons ca_ES
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ca_ES
dc.subject.other Automatizació ca_ES
dc.subject.other FESTO ca_ES
dc.subject.other Siemens ca_ES
dc.title Automatització de l’estació FESTO MPS2000C ca_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca_ES
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess ca_ES

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics