DSpace Repository

Valoració de la possible implementació d’una unitat didàctica d’hoquei patins a alguns instituts d’Osona

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Arxé Santanach, Aina
dc.date.accessioned 2021-11-27T17:13:20Z
dc.date.available 2021-11-27T17:13:20Z
dc.date.created 2021-05-13
dc.date.issued 2021-05-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6827
dc.description Curs 2020-2021 es
dc.description.abstract Aquest Treball Final de Grau (TFG) planteja la valoració d’una possible implementació d’una unitat didàctica (UD) per aprendre l’hoquei patins a les classes d’Educació Física (EF) en alguns instituts de la comarca d’Osona. L’objectiu principal del treball és valorar els avantatges i/o limitacions que poden sorgir en la possible aplicació d’una unitat didàctica d’hoquei patins en alguns instituts d’aquest territori. Per aquest motiu, s’ha implementat una unitat d’hoquei patins a un centre públic de secundària de la comarca i s’ha demanat l’opinió a quatre professors/es d’instituts públics de les poblacions on aquest esport es juga a la màxima categoria. Per tal de realitzar la recerca i l’anàlisi, s’ha utilitzat una metodologia qualitativa agafant com a instruments de recollida de dades el diari i l’entrevista. En l’anàlisi dels resultats que es fa i contrastant amb els diferents referents teòrics treballats, es pot observar que en el cas de treballar l’hoquei patins a les classes d’Educació Física els aspectes positius en relació amb l’aprenentatge de l’alumnat són majors que els negatius, i que les principals limitacions que fan que no es practiqui als instituts és degut a la dificultat d’obtenció del material específic i a la falta de formació del professorat. es
dc.description.abstract This Final Degree Project (TFG) raises the assessment of a possible implementation of a didactic unit to learn rink hockey in Physical Education classes in some high school in the Osona region. The main objective of the work is to assess the advantages and / or limitations that may arise in the possible application of a teaching unit of roller hockey in some high school in this territory. For this reason, a rink hockey unit has been implemented in a public secondary school in the region and the opinion of four teachers from public high schools in the towns where this sport is played in the highest category. In order to carry out the research and analysis, a qualitative methodology was used, using the newspaper and the interview as data collection tools. In the analysis of the results that is done and contrasting with the different theoretical references worked, it can be observed that in the case of working rink hockey in the Physical Education classes the positive aspects in relation to the learning of the students are greater than the negatives, and that the main limitations that make it not practiced in high schools is due to the difficulty of obtaining specific material and the lack of teacher training. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 78 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Hoquei sobre patins es
dc.subject.other Educació física -- Ensenyament secundari es
dc.title Valoració de la possible implementació d’una unitat didàctica d’hoquei patins a alguns instituts d’Osona es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Browse

Statistics