Redacció en anglès

 

Recent Submissions

  • Grup de Treball de Qualitat Lingüística de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives d’Universitats (Xarxa Vicens Vives, 2017)
    La primera edició del Manual d’estil interuniversitari per a la redacció de textos institucionals en anglès s’emmarcava en el Pla de política lingüística 2012– 2014 de la Xarxa Vives d’Universitats. Ve a tomb aquí remarcar ...
  • Grup de Treball de Qualitat Lingüística de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives d’Universitats (Xarxa Vives d'Universitats, 2014)
    El Manual d’estil interuniversitari per a la redacció de textos institucionals en anglès s’emmarca en el Pla de política lingüística 2012–2014 de la Xarxa Vives d’Universitats. Ve a tomb aquí remarcar dos aspectes ...