Serveis Lingüístics

Recent Submissions

  • Generalitat de Catalunya (2011)
    Des de l’any 2009 la Generalitat de Catalunya avalua la qualitat lingüística de les pàgines web institucionals de les universitats públiques catalanes. Aquesta avaluació està lligada als indicadors variables per objectius, ...
  • Grup de Treball de Qualitat Lingüística de la Xarxa Vives (Xarxa Vuves d'Univesitats, 2020)
  • Grup de Treball de Qualitat Lingüística de la Xarxa Vives (Xarxa Vives d’Universitats, 2019)
    Aquesta guia recull un conjunt de criteris multilingües per redactar textos igualitaris en català, en castellà i en anglès, que permeten una visibilització equitativa entre homes i dones en la documentació de les ...
  • UAB. Servei de Llengües; UB. Serveis Lingüístics; UdG. Servei de Llengües Modernes; UdL. Institut de Llengües; Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Serveis Lingüístics (2021)
  • UAB. Servei de Llengües; UB. Serveis Lingüístics; UdG. Servei de Llengües Modernes; UdL. Institut de Llengües; Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Serveis Lingüístics (2021)

View more