DSpace Repository

Estudi de la influència antròpica en les poblacions de mamífers carnívors a Osona

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències i Tecnologia
dc.contributor.author Serratosa Nuño, Eric
dc.contributor.author Rota Collell, Marc
dc.date.accessioned 2020-07-16T11:18:23Z
dc.date.available 2020-07-16T11:18:23Z
dc.date.created 2020-06
dc.date.issued 2020-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6176
dc.description Curs 2019-2020 es
dc.description.abstract Els mesocarnívors són espècies clau en el funcionament dels ecosistemes, i alhora són un dels grups més afectats per l’augment de la població humana i la urbanització, ja sigui per la persecució directa o per la pèrdua i fragmentació dels seus hàbitats. Per tal d'estudiar la influència de la urbanització sobre les poblacions de carnívors de mida mitjana a la comarca d’Osona (Catalunya Central), es van instal·lar 44 càmeres de foto-seguiment en 7 àrees representatives de la comarca, tant a nivell de paisatge com d’urbanització. Les fotografies es van utilitzar per calcular els valors de la riquesa, la diversitat, i els índexs d’abundàncies totals i de cada espècie en cada zona d’estudi i relacionar-los amb la urbanització, calculada a partir del percentatge de sòl urbanitzat i la distància al nucli habitat més proper. Els models estadístics han mostrat una influència negativa de la urbanització sobre la riquesa i l’índex d’abundància total de mesocarnívors, mentre que no han mostrat una relació significativa amb la diversitat. La guineu, la fagina, la marta i el gat salvatge presenten relacions significativament negatives en vers la urbanització, essent la marta i el gat salvatge les espècies menys tolerants. En canvi, la geneta i el teixó no es veuen influenciats per la pressió antròpica. es
dc.description.abstract Mesocarnivores are key species for the ecosystems’ equilibrium, and at the same time they are one of the most affected groups by the increase of human population and urbanization, either by the direct persecution or by the loss and fragmentation of their habitats. In order to study the influence of urbanization on medium-sized carnivorous populations in Osona (Central Catalonia), 44 cameras traps were installed in 7 representative areas of the region in terms of landscape and urbanization. Carnivore detections were used to calculate total richness, diversity index, total abundance index and abundance index of each specie in each study area and to relate them with urbanization, calculated from the percentage of urban cover and the distance to the nearest village. The results have shown a negative influence of urbanization on total richness and abundance of mesocarnivores, while they have not shown a significant relationship with the diversity. Fox (Vulpes vulpes), stone marten (Martes foina), pine marten (Martes martes) and wild cat (Felis silvestris) have significantly negative relationships towards urbanization, being pine marten and wild cat the least tolerant species. In contrast, common genet (Genetta genetta) and Eurasian badger (Meles meles) are not influenced by human pressure. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 53 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Mamífers -- Poblacions es
dc.subject.other Ecosistemes es
dc.subject.other Medi ambient -- Anàlisi d'impacte es
dc.subject.other Urbanització es
dc.title Estudi de la influència antròpica en les poblacions de mamífers carnívors a Osona es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics