DSpace Repository

El sector de l'aigua i la seva innovació a Espanya. Anàlisi econòmica i financera 2014-2018

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Empresa i Comunicació
dc.contributor.author Curós Molist, Pol
dc.date.accessioned 2020-07-13T11:23:33Z
dc.date.available 2020-07-13T11:23:33Z
dc.date.created 2020-05-15
dc.date.issued 2020-05-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6170
dc.description Curs 2019-20 es
dc.description.abstract Actualment el sector de l’aigua s’enfronta a una sèrie de reptes a nivell social, econòmic, tecnològic, ambiental i polític que han posat aquest sector en el punt de mira. L’aigua és un recurs necessari per les persones, pel medi ambient i per les organitzacions, tanmateix és un bé limitat i l’escassetat que pateix s’ha agreujat en els darrers temps per l’augment de la demanda i els efectes del canvi climàtic, cada vegada més evidents. En un entorn de disrupció tecnològica i més sensibilitat d’aquest recurs escàs, la innovació en el món de l’aigua es converteix en un requisit per fer front a aquests grans reptes. El present treball pretén reflectir la situació econòmica i financera de les empreses de captació, depuració i distribució d’aigua espanyoles en el període 2014 - 2018 posant l’accent en la innovació que realitza el sector donada la importància que té l’aigua per la societat, per l’economia i el planeta. L’anàlisi s’ha dut a terme a partir dels comptes anuals de les empreses estudiades: Balanç, Compte de Resultats, Estat de Fluxos d’Efectiu (EFE) i Estat de Canvis en el Patrimoni Net (ECPN). L’estudi conclou que la situació econòmica i financera que presenten les principals empreses del sector és bona i ha millorat durant aquest període. Tot i que aquestes empreses no compten amb grans partides destinades a la investigació ni al desenvolupament, estan realitzant inversions en l’immobilitzat intangible i material. es
dc.description.abstract The water sector is currently facing a set of social, economic, technological, environmental and political challenges that have put it in the spotlight. Water is a necessary resource for people, the environment and the organizations, however, it is a limited good and the shortage it suffers has grown worse in recent times due to a growing demand and the increasingly obvious effects of climate change. Within an environment of technological developments and greater awareness towards this scarce resource, innovation in the water sector is a need to tackle the great challenges that the sector is facing. This work is intended to reflect the economic and financial situation of the Spanish water’s collection, purification and distribution companies in the period 2014-2018, with a focus on the sector’s innovation, given the importance of the water for the society, for the economy and for our planet. The analysis has been carried out based on the annual accounts of surveyed companies, i.e. the Balance Sheets, Profit and Loss Accounts, Cash Flow Statement and Statement of Changes in Equity. The analysis concludes that the economic and financial situation of the main companies of the water sector is good, and that it has improved during the period analysed. Even though water companies do not have relevant accounts in research and development, they are investing in material and intangible assets. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 77 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Aigua -- Abastament industrial es
dc.subject.other Economia matemàtica es
dc.title El sector de l'aigua i la seva innovació a Espanya. Anàlisi econòmica i financera 2014-2018 es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics