DSpace Repository

El repartiment de centres de distribució en la ciutat de Barcelona

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Empresa i Comunicació
dc.contributor.author Costa Padró, Pau
dc.date.accessioned 2020-07-13T11:15:09Z
dc.date.available 2020-07-13T11:15:09Z
dc.date.created 2020-05
dc.date.issued 2020-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6169
dc.description Curs 2019-2020 es
dc.description.abstract La temàtica i el procés d’aquest treball final de grau ve donat per intentar reduir l’impacte contaminant que els humans produïm a l’hora d’utilitzar mitjans de transport en les vies urbanes, en concret els vehicles que efectuen el repartiment de qualsevol mercaderia adquirida mitjançant internet. Aquests vehicles de combustibles fòssils que emeten gasos contaminants perjudicials per l’atmosfera, el medi ambient i també perjudicials per els éssers vius que conviuen al seu voltant. La freqüència en la que veiem vehicles que reparteixen en les ciutats ha anat augmentant a mesura que han passat els anys, és degut al augment del comerç online. L’objectiu d’aquest treball és implementar centres de distribució mitjançant mètodes de clusterització, on el repartiment de la última milla sigui realitzat en vehicles que produeixen 0 emissions. Una vegada repartits, estimaré la demanda que hauran de suportar, i quins costos d’infraestructura apareixeran per poder-la satisfer. És un projecte que té en ment el futur, un futur on s’espera que bona part de l’energia consumida sorgirà de fonts renovables i es reduirà el consum d’energia contaminant. Ciutats com Barcelona han limitat l’ús dels vehicles contaminats, això també és un al·licient per introduir aquesta nova forma de distribució sostenible. L’anàlisi serà realitzat en la ciutat de Barcelona i l’eina que vull utilitzar és el programa Geoda, el qual treballa amb l’anàlisi de dades espacials. es
dc.description.abstract The theme and process of this final degree project is given to try to reduce the polluting impact that humans produce when they use means of transport on urban roads, in particular the vehicles that carry out the delivery of any merchandise purchased online. These fossil fuel vehicles emit polluting gases that are harmful to the atmosphere, the environment and also harmful to the living things that live around them. The frequency with which we see vehicles delivering in cities has been increasing over the years, is due to the increase of the e-Commerce. The aim of this work is to implement distribution centers using clustering methods, where the distribution of the last mile is carried out in vehicles that produce 0 emissions. Once the centers are distributed, I will estimate the demand for these, and what isfrastructure costs may arise. It is a project that has the future in mind, a future where it is expected that much of the energy consumed will come from renewable sources and reduce the consumption of polluting energy. Cities such as Barcelona have limited the use of polluted vehicles, which is also an incentive to introduce this new form of sustainable distribution. The analysis will be performed in the city of Barcelona and the tool I want to use is the Geoda program, which works with the analysis of spatial data. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 94 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Sistemes productius locals es
dc.subject.other Contaminació es
dc.subject.other Cotxe multiusuari es
dc.title El repartiment de centres de distribució en la ciutat de Barcelona es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics