DSpace Repository

Knowledge Management in Kinaxis community A Case Study at Schneider Electric in Barcelona

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències i Tecnologia
dc.contributor.author Shahid, Hamza
dc.date.accessioned 2018-04-17T17:18:12Z
dc.date.available 2018-04-17T17:18:12Z
dc.date.created 2018-01
dc.date.issued 2018-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5407
dc.description Curs 2016-2017 es
dc.description.abstract L'inventari de vendes i la planificació d'operacions (SIOP) ha obtingut un major reconeixement, ja que els mercats volàtils i les cadenes de subministrament complexes augmenten la necessitat de determinar accions futures i col·laborar en la creació de plans de vendes i operacions. Per obtenir el màxim rendiment del procés SIOP, es va implementar l'aplicació Kinaxis® RapidResponse® que té la capacitat d'avaluar, col·laborar i triar un pla de vendes i operacions que s'adhereixi millor als objectius financers corporatius de la companyia. Atès que SE s’està beneficiant però, al mateix temps, es troba amb els problemes a l’hora de beneficiar-se el màxim del seu procés SIOP i Kinaxis. SE no ha pogut obtenir el màxim potencial de SIOP i Kinaxis a causa de la manca de gestió del coneixement i l’alta rotació dels empleats. SIOP és un procés continu que implica cinc passos, cadascun amb terminis i lliuraments específics. En aquest treball, només ens centrarem en el Collaborative Sales Forecast (CSF) que donà suport al pas 2 del procés SIOP. Tenint en compte amb tot lo que hem dit, els objectiu d'aquest treball es va formular com: crear un sistema de gestió de coneixement en la qual pugui centralitzar el coneixement en una única eina. Amb els assoliments dels objectius, podem millorar encara més l'adaptació i autonomia de l'usuari a Kinaxis segon el context CSF de la companyia. El treball es va realitzar a SE en Barcelona, Espanya. Es van formular set activitats de recerca (AR) per assolir els objectius esmentat anteriorment. AR1 es refereix a identificar el procés de CSF actual i la creació de Knowledge Conceptual Map (KCM). AR2 es basa en un estudi que té el objectiu de mapejar el tema de les consultes amb el KCM creat en el AR1. El propòsit de AR3 és identificar el suport / documentació per cada un de les nodes de KCM. AR4 es formula per triar la millor eina disponible per a la implementació de Knowledge Management (KM). AR5 definirà les responsabilitats per un grup de persones i la comunicació d’aquestes responsabilitats es farà durant l’activitat 6. L'objectiu de l'última activitat es basa en la implementació de KM sobre una de les eines seleccionades i publicar els documents pertinents trobades durant l’AR4. Les contribucions teòriques i de gestió d'aquest treball rauen principalment en el desenvolupament d'un mapa conceptual del coneixement (KCM) del procés de CSF, identificació del material de suport existent i la manca d'altres tipus de documents que són crucials per als usuaris durant el cicle de CSF. La preselecció per a l'eina de gestió del coneixement (KM) i la implementació d'aquesta també va ser una de les contribucions d'aquest treball. També es van definir les responsabilitats proposades (subjectes a l'aprovació) que contribuiran a la bona marxa d'aquest projecte en el futur. Amb tots aquests resultats, l'adaptació de l'usuari i l'autonomia a Kinaxis millorarà de forma incremental. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 65 p. es
dc.language.iso eng es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Gestió del coneixement es
dc.subject.other Planificació es
dc.title Knowledge Management in Kinaxis community A Case Study at Schneider Electric in Barcelona es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Browse

Statistics