DSpace Repository

Consum de productes de les màquines de vending i hàbits alimentaris entre els estudiants de la Universitat de Vic

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Grup de Recerca d'Alimentació i Salut
dc.contributor.author Torres Moreno, Míriam
dc.contributor.author Vilà, S.
dc.contributor.author Obradors i Aranda, Núria
dc.date.accessioned 2009-02-12T08:09:26Z
dc.date.accessioned 2012-03-30T09:39:47Z
dc.date.available 2009-02-12T08:09:26Z
dc.date.available 2012-03-30T09:39:47Z
dc.date.created 2009-01-22
dc.date.issued 2008-10-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/413
dc.description.abstract Introducció: Entre els comportaments alimentaris que poden contribuir a una ingesta dietètica inadequada hi ha el consum d’aliments de conveniència, aliments que es caracteritzen per ser d’elevat contingut calòric, riquesa en greixos saturats i sucres. Les màquines de vending són un dels principals exemples de disponibilitat d’aliments de conveniència. Objectius: Avaluar entre els estudiants de la Universitat de Vic (UVic) els hàbits de consum de productes de les màquines de vending i estudiar les característiques generals dels seus hàbits alimentaris. Materials i mètodes: Enquesta realitzada a 253 estudiants de la UVic durant el curs 07/08. Resultats: Un 72.7% dels enquestats consumeixen productes de les Màquines Expenedores d’Aliments i Begudes (MEAB), fonamentalment com a complement dels àpats i un 63.8% dels enquestats refereix que els agradaria rebre informació nutricional sobre els productes ofertats. Els hàbits alimentaris dels estudiants són bastant adequats ja que un 81.4% realitza almenys 4 àpats diaris. La qualitat de l’esmorzar és bona en el 12.3% dels casos i entre aquells que prenen algun aliment a mig matí la qualitat total de l’esmorzar millora (55.7% bona qualitat). Segons el Kidmed un 39.9% realitzen una dieta mediterrània i s’observen diferències segons la qualitat total de l’esmorzar (p<0.001). Conclusions: El consum de productes de les MEAB en l’entorn universitari és molt important, per la qual cosa la millora del perfil nutricional i la implantació d’estratègies informatives sobre els productes, permetrà que els consumidors estiguin més informats i puguin fer una elecció alimentària més saludable. Els hàbits alimentaris de la població d’estudi reflexen que la qualitat de la dieta dels universitaris és bastant bona, tot i que diferents factors podrien millorar-se. Paraules clau: màquines expenedores d’aliments i begudes (MEAB), hàbits alimentaris, universitaris. cat
dc.description.abstract Introduction: Among the potential dietary behaviours that could contribute to an inadequate dietary intake is the consumption of convenience foods, high in calories, largely high in saturated fats and sugar. Snack vending machines are a prime example of convenience foods. Objectives: To evaluate consumption of products from snack vending machines among students of Universitat de Vic (UVic), and to study the general characteristics of their eating habits. Materials and methods: A questionnaire was applied to 253 UVic students during the year 07/08. Results: 72.7% of students consume products from snack vending machines, basically to complement their intakes. 63.8% said that they would like to receive nutritional information about products. Students’ eating habits are quite appropriate because 81.4% have a minimum of 4 meals a day. Breakfast quality is good in 12.3% and, in those cases taking a mid-morning snack, overall breakfast quality is improved (55.7% good quality). Kidmed results show that 39.9% have a Mediterranean diet with differences depending on the breakfast overall quality (p<0.001).Conclusions: Consumption of products from snack vending machines is important in the university population. Thus, an improvement of the nutritional profile of products, together with the introduction of nutritional information about them, will allow consumers to be more informed and to make healthier dietary selections. Students’ eating habits show that the overall quality of their diet is good, although it could be improved in different ways. Key words: food and beverage vending machines, eating habits, students. cat
dc.description.abstract Introducción: Entre los comportamientos alimentarios que pueden contribuir a una ingesta dietética inadecuada está el consumo de alimentos de conveniencia, alimentos que se caracterizan por ser de elevado contenido calórico, ricos en grasas saturadas y azúcares. Las máquinas de vending resultan ser uno de los principales ejemplos de disponibilidad de alimentos de conveniencia. Objetivos: Evaluar entre los estudiantes de la Universitat de Vic (UVic) los hábitos de consumo de productos de las máquinas de vending y estudiar las características generales de sus hábitos alimentarios. Materiales y métodos: Encuesta realizada a 253 estudiantes de la UVic durante el curso 07/08. Resultados: Un 72.7% de los encuestados consume productos de las Máquinas Expendedoras de Alimentos y Bebidas (MEAB), fundamentalmente como complemento a las comidas y un 63.8% de los encuestados refieren que les gustaría recibir información nutricional sobre los productos ofertados. Los hábitos alimentarios de los estudiantes resultan bastante adecuados ya que un 81.4% realiza al menos 4 comidas diarias. La calidad del desayuno es buena en el 12.3% de los casos y entre aquellos que toman algún alimento a media mañana la calidad total del desayuno mejora (55.7%% buena calidad). Según el Kidmed un 39.9% realizan una dieta mediterránea observándose diferencias según la calidad total del desayuno (p<0.001). Conclusiones: El consumo de productos de las MEAB en el entorno universitario resulta muy importante, por lo que la mejora del perfil nutricional y la implantación de estrategias informativas sobre los productos, permitirá que los consumidores estén más informados y puedan hacer una elección alimentaria más saludable. Los hábitos alimentarios de la población de estudio reflejan que la calidad de la dieta de los universitarios resulta bastante buena, aunque distintos factores podrían mejorarse. Palabras clave: máquinas expendedoras de alimentos y bebidas (MEAB), hábitos alimentarios y universitarios. cat
dc.format application/pdf
dc.format.extent 9 p. ca
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de Vic ca
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons cat
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.other Màquines expenedores
dc.subject.other Joves -- Alimentació
dc.subject.other Estudiants universitaris -- Hàbits alimentaris
dc.title Consum de productes de les màquines de vending i hàbits alimentaris entre els estudiants de la Universitat de Vic ca
dc.type info:eu-repo/semantics/workingPaper ca
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics