DSpace Repository

Planificació i gestió esportiva en equips base de clubs de futbol amateur. Factors determinants en l'elecció d'un club de tipus lúdic o competitiu

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Calveras i Tort, Adrià
dc.date.accessioned 2013-11-25T12:25:17Z
dc.date.available 2013-11-25T12:25:17Z
dc.date.created 2013-05
dc.date.issued 2013-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/2460
dc.description Curs 2012-2013
dc.description.abstract L’etapa d’iniciació a l’esport té una importància majúscula en el procés d’aprenentatge dels jugadors, i per això també podem trobar dos tipus de clubs: els competitius, els quals estan influïts bàsicament pels resultats obtinguts; i els lúdics, on preval la diversió i el joc sobre l’especialització a l’esport. El que es pretén amb aquesta investigació és descobrir quins factors són més determinants per fer que les famílies escullin un tipus de club o un altre. Per tant, basant-nos amb el que diuen autors com Pacheco (2007), Wein (2004), Frattarola i Sans (2006) i Lasierra i Lavega (1993), s’han concretat una sèrie de factors determinants per l’elecció de cada tipus de club, així com d’altres que seran significatius per les famílies a l’hora de decantar-se per un o per l’altre. Pel que fa a la part metodològica, dir que és una investigació descriptiva transversal. A més, s’ha utilitzat l’estratègia de l’enquesta amb l’instrument del qüestionari, el qual s’ha basat en una mostra formada per 60 pares i mares de nens i nenes d’iniciació en l’esport, i 20 pares i mares de nens d’escoleta, previ a la iniciació esportiva. Pel que fa als resultats obtinguts, aquests mostren que al club lúdic es compleixen els tres factors d’aquest àmbit, mentre que al club competitiu es compleixen els dos mateixos factors lúdics de l’altre club i només un factor competitiu. D’altra banda, cal tenir present la importància que tenen els factors contaminadors en els resultats obtinguts degut a la significativitat d’aquests. ca_ES
dc.description.abstract The youth stage in sport has a major importance in the learning process of the players, and it is also for this we can find two different types of clubs: competitive, which are basically influences by the results; and playful, where the fun and game are more important than the specialization on the sport. What is pretended in this investigation to discover which are the most determinant factors to make the families choose on type of club or the other. So, considering what authors like Pacheco (2007), Wein (2004), Frattarola and Sans (2006) and Lasierra and Lavega (1993) say, some determinant factors have been concreted to choose any type of club, as well as other that are going to be significant for the families at the time to choose a competitive club or a playful one. If we talk about the methodological part, we have to say it is a descriptive transversal investigation. Moreover, the questionnaire strategy has been used, which has been based in a sample of 60 parents of youth football kids, and 20 families of the before youth football stage kids’, previous to the sport initiation. Regarding to the obtained results, these show that the playful club fulfils the three factors of this area, whilst the competitive club fulfils the same two factors of the playful club and just one from the competitive. However, we have to consider the importance that polluter factors have on the obtained results because of the significance of them. ca_ES
dc.format application/pdf
dc.format.extent 65 p. ca_ES
dc.language.iso cat ca_ES
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons ca_ES
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ca_ES
dc.subject.other Clubs de futbol ca_ES
dc.title Planificació i gestió esportiva en equips base de clubs de futbol amateur. Factors determinants en l'elecció d'un club de tipus lúdic o competitiu ca_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca_ES
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess ca_ES

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics