DSpace Repository

Viabilitat de la fisioteràpia respiratòria de pacients amb MPOC en atenció primària

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
dc.contributor.author Corney Garrucho, Gemma
dc.date.accessioned 2013-11-13T10:56:24Z
dc.date.available 2013-11-13T10:56:24Z
dc.date.created 2013-05-10
dc.date.issued 2013-05-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/2433
dc.description Curs 2012-2013
dc.description.abstract La Rehabilitació Respiratòria (RR) a l’atenció primària és considerada una eina clau, tant per la prevenció de malalties respiratòries com per les complicacions al llarg de la malaltia. Els pacients amb Malalties Pulmonars Obstructives Cròniques (MPOC), pateixen símptomes permanents i una limitació de la capacitat física tot i rebre tractament mèdic, sent aquest insuficient. La RR és una intervenció multidisciplinària, on la Fisioteràpia Respiratòria (FR) és un dels importants àmbits a oferir. En aquest estudi valorarem els criteris dels professionals sanitaris i la opinió dels mateixos pacients amb MPOC en l’aplicació la FR a nivell d’atenció primària, de la zona geogràfica del Maresme. Plantejant així una investigació quantitativa, d’uns 150 professionals i una qualitativa, d’uns 25 pacients. Caldrà tenir en compte, encara que la RR és una intervenció important que augmenta la qualitat de vida dels pacients amb MPOC, hi ha varies limitacions per a realitzar-la. Ja sigui per part del pacient, amb hàbits no saludables per la seva malaltia com per exemple els fumadors, com per la mateixa administració, gestió i aplicació dels serveis sanitaris a l’oferir la majoria de tractaments a centres d’atenció especialitzada on l’accés i la confiança no és tant propera com en centres d’atenció primària. ca_ES
dc.description.abstract The Respiratory Rehabilitation (RR) in primary attention is considered a key tool for both the prevention of respiratory diseases as complications during illness. Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) suffer constant symptoms and limited physical capacity despite medical treatment and this is insufficient. The RR is a multidisciplinary intervention, where Respiratory Physiotherapy (RP) is one of the important areas to offer. This study will evaluate the criteria of health professionals and the opinion from patients with COPD in the FR application-level primary attention, in the geographical area of Maresme. On the one hand I will do a quantitative investigation of about 150 professional and the other hand I will do a qualitative of about 25 patients. Although the RR is a major intervention that increases the quality of life of patients with COPD, there are some limitations to make it. Either for the patient with unhealthy habits for the disease for example such as smoking, or for the administration, management and implementation of health services to provide the majority of care to specialized care centers where the access and trust is not so close as in primary care centers. ca_ES
dc.format application/pdf
dc.format.extent 29 p. ca_ES
dc.language.iso cat ca_ES
dc.rights Tots els drets reservats ca_ES
dc.subject.other Atenció primària ca_ES
dc.subject.other Fisioteràpia ca_ES
dc.subject.other Pulmons -- Malalties obstructives ca_ES
dc.title Viabilitat de la fisioteràpia respiratòria de pacients amb MPOC en atenció primària ca_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca_ES
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/closedAccess ca_ES

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Browse

Statistics