DSpace Repository

Entorn de gestió de dades d'ornitologia

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior. Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions ca
dc.contributor.author Muñoz Argemí, Manel
dc.date.accessioned 2010-05-12T14:05:10Z
dc.date.accessioned 2012-03-30T07:41:15Z
dc.date.accessioned 2008-02-14T09:22:26Z ca
dc.date.available 2008-02-14T09:22:26Z ca
dc.date.available 2010-05-12T14:05:10Z
dc.date.available 2012-03-30T07:41:15Z
dc.date.created 2008-01 ca
dc.date.issued 2008-02-14T09:22:26Z ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/234
dc.description Curs 2006-2007
dc.description.abstract Des de fa uns anys, des de l’EPS de la UVic, s’està duent a terme el desenvolupament d’un dispositiu electrònic que proporciona la capacitat de capturar dades sobre un niu d’ocells. El projecte e-niu, que es pot seguir a www.tutara.info/e-niu, està actualment en una fase de test., i s’ha desenvolupat sobretot la part hardware. Aquest projecte té com a objectiu principal crear un entorn web per poder gestionar les dades que s’obtenen del niu d’ocells informatitzat (e-niu). Les dades que ens arriben dels e-nius estan en un arxiu de text, i el que es pretén és que l’usuari que controla el niu, pugui fer diversos anàlisis de les dades d’aquest. A més de poder veure els resultats en diversos tipus de gràfics, també se li vol donar la opció de treure els resultats en format taula o en format Excel, un format aquest últim, molt interessant, ja que donaria a les dades una gran possibilitat de ser tractades posteriorment, com fer seleccions del tipus de dades, treure percentatges, crear altres tipus de gràfics, etc. L’altre gran objectiu és el fet de poder treballar en la creació d’un entorn web complert a nivell gairebé professional amb l’aprenentatge que això comporta, ja que s’ha aplicat la tecnologia client-servidor, és a dir, que el llenguatge de programació està dins el servidor, i quan algun usuari l’executa, el sistema només li envia la presentació en HTML. El sistema de programació que es fa servir és el de les tres capes. La capa de dades, que està formada per una base de dades relacional del tipus MySQL i és on emmagatzemarem tota la informació. La capa de programació de la que s’encarrega el llenguatge PHP, és on s’efectua tot el tractament de les dades i finalment, la capa de presentació, que és la que s’encarrega de mostrar les dades al client en el navegador mitjançant els templates de HTML. cat
dc.description.abstract Years ago, from the EPS of the UVic, is being carried out the development of an electronics that provides the capacity to capture data on a nest of birds. The project e-nest can be followed on www.tutara.info/e-niu, and nowadays is in a stage of test, and the mainly part has been developed is the hardware. This project must like primary target create surroundings Web to be able to manage the data that are obtained from the nest of birds computerized (e-nest). The data arrive to us from the e-nests in a text file, and the nest control’s user can make diverse analyses of these data. In addition to being able to see the results in several types of graphs, also we can take the results in formed table or Excel format; this one is very interesting because we have the great possibility of treated the data, like making selections of the data type, removing percentage, to create other types of graphs, etc. The other great objective is the fact of being able to work in the creation of surroundings complete Web at almost professional level with the learning that this involve. It has been applied to the technology client-server which the programming language is inside the server, and when some user executes it, the system only shows the presentation in HTML. We use the three layers programming system. The layer of data is formed by a relational database of the MySQL type and is where we will store all the information. The programming layer of which language PHP is in charge, is where all the treatment of the data takes place finally and, the presentation layer, show the data to the client in the navigator by means of templates of HTML. cat
dc.format application/pdf
dc.format.extent 82 p. ca
dc.language.iso cat ca
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es
dc.subject.other Ocells -- Nius
dc.subject.other Ornitologia -- Informàtica
dc.title Entorn de gestió de dades d'ornitologia ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.description.version Director/a: Albert Baucells i Colomer
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics