DSpace Repository

Càtedra UNESCO: Informes i publicacions

Càtedra UNESCO: Informes i publicacions

Recent Submissions

 • Ezquerra, Sandra; Fernández, Montse (Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, 2023)
  El temps que dediquem al treball de cura és un debat que està sobre la taula: l’organització sociotemporal de les societats desenvolupades, els ritmes de la societat i el temps que dediquem a la producció, afecten ...
 • Ezquerra, Sandra; Celi, Patricia (Diputació de Barcelona, 02-2023)
  L’objectiu d’aquest document és generar una proposta ta per a un model de municipi cuidador a la demarcació de Barcelona. S’entén per municipi cuidador aquell que compta amb una estratègia integral i transversal per ...
 • Ezquerra, Sandra; Fernández, Montse; Costa, Sara; Keller, Christel; Borges, Michelle; Benet Blasco, Marta (03-2023)
  In March 2020, the global pandemic caused by COVID-19 created an international health and care crisis. In Catalonia, as in many other places in Spain, Europe, and the world, health services were overwhelmed and at risk of ...
 • Ezquerra, Sandra; Fernández, Montse; Costa, Sara; Keller, Christel; Borges, Michelle; Benet Blasco, Marta (03-2023)
  El mes de marzo del año 2020 la pandemia global provocada por la COVID-19 generó una crisis sanitaria y de cuidados a nivel internacional. En Cataluña, como en otros muchos lugares del Estado español, de Europa y del ...
 • Ezquerra, Sandra; Fernández, Montse; Costa, Sara; Keller, Christel; Borges, Michelle; Benet Blasco, Marta (02-2023)
  El mes de marzo del año 2020 la pandemia global provocada por la COVID-19 generó una crisis sanitaria y de cuidados a nivel internacional. En Cataluña, como en otros muchos lugares del Estado español, de Europa y del mundo, ...

View more