DSpace Repository

Impacte de l'entrenament amb restricció del flux sanguini (BFR) i ajudes ergogèniques en la hipertròfia de la cuixa en esportistes joves amateurs amb un trencament del lligament creuat anterior (LCA)

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Clotet Jorge, Francesc
dc.date.accessioned 2021-07-12T09:22:49Z
dc.date.available 2021-07-12T09:22:49Z
dc.date.created 2021-05
dc.date.issued 2021-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6675
dc.description Curs 2020-2021 es
dc.description.abstract Introducció: En el camp de l’esport, i especialment en joves esportistes, el trencament del lligament creuat anterior (LCA) és una lesió molt prevalent i amb una tendència creixent en els últims anys. Davant les conseqüències que aquesta lesió provoca a nivell esportiu, econòmic, sanitari i personal, en aquest estudi s’ha volgut enfocar l’objectiu en el manteniment o augment del múscul de la cuixa afectada mitjançant la restricció del flux sanguini (BFR) i amb ajudes ergògeniques per tal d’influir en una major hipertròfia de la cuixa amb una intervenció de 4 setmanes de duració. Metodologia: L’estudi consisteix en un experiment veritable amb pre-tractament i post-tractament de grups aleatoris. La mostra de l’estudi van ser 6 esportistes federats (n=6; 2 homes i 3 dones ; Edat = 20,2 ± 2,57 anys; Alçada = 1,69 ± 0,06 m; Pes = 65,3 ± 2,55 kg). que havien patit una ruptura del lligament creuat anterior (LCA) i una reconstrucció quirúrgica inferior als 3 mesos de la intervenció. Es van separar aleatòriament a 2 persones en cadascun dels 3 grups (grup control (n=2) ; grup BFR (n=2) ; grup BFR i ajudes ergogèniques (n=2)) i van realitzar un protocol d’actuació pel guany muscular. Resultats: Els resultats mostren un augment en l’àrea de secció transversal del múscul (CSA) de la cuixa lesionada en el grup control del 5,16%, un 8,74% en el grup BFR i un 11,17% en el grup BFR i ajudes ergogèniques. Conclusions: La realització d’un programa d’entrenament de 4 setmanes en joves esportistes que han patit una reconstrucció de LCA, sembla veure’s beneficiada si el pacient realitza un programa amb el mètode BFR i ajudes ergogèniques respecte mètodes més tradicionals. És requereixen més investigacions per tal de determinar amb més precisió i fiabilitat quin es el paper en la hipertròfia del mètode BFR i les ajudes ergogèniques en lesions de LCA. es
dc.description.abstract Introduction: In the field of sports, and especially in young athletes, anterior cruciate ligament (ACL) rupture is a very prevalent injury with a growing trend in recent years. Given the consequences that this injury causes at a sporting, economic, health and personal level, in this study we wanted to focus the objective on the maintenance or increase of the affected thigh muscle by restricting blood flow (BFR) and with ergogenic aids to influence greater thigh hypertrophy with an intervention of 4 weeks duration. Methodology: The study consists of a true experiment with pretreatment and post-treatment of randomized groups. The sample consisted of 6 federated athletes (n=6; 2 men and 3 women; Age = 20.2 ± 2.57 years; Height = 1.69 ± 0.06 m; Weight = 65.3 ± 2.55 kg) who had suffered an anterior cruciate ligament (ACL) rupture and underwent surgical reconstruction within 3 months of the intervention. Two persons were randomly separated in each of the 3 groups (control group (n=2); BFR group (n=2); BFR and ergogenic aids group (n=2)) and performed a protocol of action for muscle gain. Results: The results show an increase in the muscle cross-sectional area (CSA) of the injured thigh in the control group of 5.16%, 8.74% in the BFR group and 11.17% in the BFR and ergogenic aids group. Conclusions: The performance of a 4-week training program in young athletes who have undergone ACL reconstruction seems to benefit if the patient performs a program with the BFR method and ergogenic aids respecting more traditional methods. Further research is needed to determine more precisely and reliably the role of the BFR method and ergogenic aids in hypertrophy in ACL injuries. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 59 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Entrenament (Esport) es
dc.subject.other Lligament encreuat anterior -- Ferides i lesions es
dc.title Impacte de l'entrenament amb restricció del flux sanguini (BFR) i ajudes ergogèniques en la hipertròfia de la cuixa en esportistes joves amateurs amb un trencament del lligament creuat anterior (LCA) es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Browse

Statistics