DSpace Repository

L'ensenyament de les modalitats dialectals de la llengua espanyola i el foment d'actituds lingüístiques positives entre l'alumnat

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
dc.contributor.author Piqué Salvatella, Genís
dc.date.accessioned 2021-01-26T12:14:35Z
dc.date.available 2021-01-26T12:14:35Z
dc.date.created 2020-06-04
dc.date.issued 2020-06-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6503
dc.description Curs 2019-2020 es
dc.description.abstract Les actituds lingüístiques han centrat bona part de les investigacions sociolingüístiques. Es defineixen com una actitud social dels individus basada en la llengua o l’ús que se’n fa i sovint estan basades en estereotips o prejudicis envers un grup de parlants en concret. Aquest treball té el propòsit d’investigar quina és la percepció dels docents sobre el nivell de coneixement que tenen els alumnes sobre les diferents modalitats lingüístiques de la llengua espanyola; quines són les actituds lingüístiques predominants que han detectat a les aules i, per últim, en quina mesura i com s’ensenyen les diferències dialectals a les classes de llengua castellana i literatura a secundària i batxillerat. Les dades van ser recollides a través d’una enquesta virtual feta a docents de la matèria de llengua castellana de Catalunya. Els resultats revelen que hi ha tendència a percebre la modalitat castellana com la més correcta mentre que a l’andalusa se li sol atribuir poca correcció. Així mateix, entre els docents hi ha la sospita que l’alumnat té poc coneixement general sobre les modalitats de la llengua, en especial les hispanoamericanes. La investigació conclou que en general els docents manifesten tractar la diversitat lingüística del castellà, però sense que hi hagi unitat de criteris a l’hora d’abordar la qüestió. es
dc.description.abstract Linguistic attitudes have been the focus of much of sociolinguistic research. They are defined as a social attitude of individuals focused on language or its use and are often based on stereotypes or prejudices towards a particular group of speakers. This work aims to investigate what teachers perceive about the level of knowledge that students have about the different linguistic modalities of the Spanish language; what are the predominant linguistic attitudes they have detected in their classroom groups and, finally, to what extent and how are dialectal differences taught in Castilian language and literature classes in secondary and high school education. The data were collected through a virtual survey to teachers of the Spanish language in Catalonia. The results reveal that there is a tendency to perceive the Castilian modality as the most correct, while the Andalusian is usually attributed little correction. Likewise, there is a suspicion among teachers that students have little general knowledge about the modalities of the language, especially the Hispanic American ones. The research concludes that in general teachers say they deal with the linguistic diversity of Spanish, but without a unity of criteria when addressing the issue. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 37 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Castellà -- Ensenyament es
dc.subject.other Mestres -- Actituds es
dc.subject.other Llenguatge i llengües -- Variació es
dc.subject.other Pràctiques pedagògiques es
dc.title L'ensenyament de les modalitats dialectals de la llengua espanyola i el foment d'actituds lingüístiques positives entre l'alumnat es
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es
dc.description.version Director/a: Comajoan Colomé, Llorenç
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics