DSpace Repository

Canvis en els models mentals d'infants de cicle mitjà d'Educació Primària sobre el cicle de l'aigua

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author De Ana Canet, Marta
dc.date.accessioned 2019-12-03T15:50:27Z
dc.date.available 2019-12-03T15:50:27Z
dc.date.created 2019-05-16
dc.date.issued 2019-05-16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6072
dc.description Curs 2018-2019 es
dc.description.abstract El Treball Final de Grau que es presenta a continuació és una anàlisi dels canvis que es produeixen en els models mentals d’infants de cicle mitjà de primària sobre el cicle de l’aigua en el marc d’una intervenció didàctica basada en la modelització. Per aquest motiu es realitza un estudi de cas basat en una entrevista (prèvia a la intervenció) i un diagrama (posterior a la intervenció). La finalitat de l’estudi és comparar els models que els infants generen en dos moments diferents entorn a la circulació de l’aigua en la natura per veure els canvis que es produeixen. Per fer-ho les produccions s’analitzen segons els components espaials (magatzems d’aigua) i dinàmics (canvis de lloc i d’estat de l’aigua) que expresen els infants a l’entrevista i que representen al diagrama. Els resultats mostren les dificultats d’aprenentatge que presenta l’estudi de la circulació d’aigua a la natura i permeten constatar que el concepte de cicle comporta una manera de mirar i de pensar més complexa. Tanmateix, permeten evidenciar que els models inicials canvien després d’una intervenció didàctica basada en la modelització, però que alguns dels components continuen quedant desconnectats del cicle. es
dc.description.abstract The end of bachelor dissertation presented below is an analysis of the changes produced in the mental model of children in middle grade of primary education over the water cycle, in the framework of a didactic intervention based on modeling. For this reason, a case study has been conducted, based on an interview (before the intervention) and a diagram (after the intervention). The purpose of this research is to compare the models generated by the infants in two different moments of the water circulation in nature in order to understand the changes produced. In order to do so, productions have been analyzed according to the space-like components (water storage) and dynamic components (water’s place and status change) that children reveal in the interviews and that are represented in the diagram. Results show the difficulties in learning associated with the study of the water cycle, and they allow us to verify that the notion of cycle implies a more complex way of looking and thinking. Likewise, they allow us to demonstrate that the initial models change after a didactic intervention based on modeling, even though some of their components are still disconnected from the cycle. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 61 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Cicle hidrològic -- Ensenyament es
dc.subject.other Educació primària es
dc.title Canvis en els models mentals d'infants de cicle mitjà d'Educació Primària sobre el cicle de l'aigua es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Browse

Statistics