DSpace Repository

Prejudicis entorn a les persones amb discapacitat intel·lectual: anàlisi d'una proposta per trencar barreres

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Pi Saguer, Marcel
dc.date.accessioned 2019-11-28T18:32:32Z
dc.date.available 2019-11-28T18:32:32Z
dc.date.created 2019-05-17
dc.date.issued 2019-05-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6045
dc.description Curs 2018-2019 es
dc.description.abstract Aquesta investigació es basa en una proposta per analitzar si les activitats inclusives poden comportar canvis d’actituds envers els prejudicis cap a les persones amb discapacitat intel·lectual. El present treball s’ha enfocat a partir de les dimensions de qualitat de vida Shalock i Verdugo (2003). La investigació s’ha fet a partir d’una activitat que inclou un taller de cuina conjunt entre alumnes d’un institut d’educació secundària i d’una escola d’educació especial. Per dur-la a terme s’ha realitzat una recerca a dues bandes: una de teòrica -per definir la construcció social de la discapacitat intel·lectual, així com també els conceptes d’estereotip i prejudici- i una altra de pràctica amb alumnes d’un centre d’educació secundària obligatòria i un d’educació especial en la qual s’ha organitzat un taller de cuina inclusiva amb l’alumnat d’ambdós centres i s’han analitzat les dades obtingudes a fi de veure si s’havien modificat alguns d’aquests prejudicis identificats prèviament. Com a conclusions principals hem pogut establir que l’escola inclusiva i la realització d’activitats de la vida quotidiana són un aspecte important per canviar actituds envers les persones amb discapacitat intel·lectual. es
dc.description.abstract This research is based on a draft to analize whether inclusive activities might change attitudes regarding prejudices towards persons with intelectual disability. The premise of the present work relies on the dimensions of quality of life of Shalock and Verdugo (2003). The research is based on a shared cooking workshop between secondary school and special education students. In order to conduct it, a two way research has been carried out: a theoretical one – to define the social construction of the intelectual disability as well as the concepts of stereotype and prejudice- and a practical one with students from a secondary school and a special education one in which an inclusive cooking workshop for both students was organised; and the obtained data was analized in order to check if any of these prior identified prejudices had been modified. The main conclusions establish that inclusive schooling and ongoing everyday activities are an important aspect in order to change attitudes towards people with intelectual disability. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 146 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Discriminació es
dc.subject.other Discapacitats mentals es
dc.subject.other Educació inclusiva es
dc.title Prejudicis entorn a les persones amb discapacitat intel·lectual: anàlisi d'una proposta per trencar barreres es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Browse

Statistics