DSpace Repository

La hibridació dels models cooperatiu i comprensiu aplicada a l’Educació Física a l’etapa de l’ESO

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
dc.contributor.author Gómez i Gambín, Alberto
dc.date.accessioned 2019-04-08T17:48:02Z
dc.date.available 2019-04-08T17:48:02Z
dc.date.created 2018-06
dc.date.issued 2018-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5767
dc.description Curs 2017-2018 es
dc.description.abstract L’estudi es basa en l’implantació d’una Unitat Didactica sobre el futbol a alumnes de 4t d’ESO amb la metodología d’hibridació de dos models pedagogics: Model d’Aprenentatge Cooperatiu i Model Comprensiu. El que es pretén es valorar els efectes d’aquesta UD a nivell d’interacció entre alumnes, el nivell de coneixements i la motivació tant per l’assignatura com per el futbol i comparar aquests efectes amb el grup control. La mostra está formada per 60 alumnes (30 del grup experimental i 30 del grup control), a cada grup es van fer 3 avaluacions, pre, durant i post. Mitjançant dues camares de video es van fer grabacions, a través d’observació sistematica es va poder observar l’interacció entre alumnes, a partir de fulls en blanc repartits als alumnes s’extreien els coneixements i de les rubriques d’autoavaluació es va poder observar la motivació de l’alumnat. Els resultats mostren com sembla ser que el grup experimental progressa positivament respecte el grup control pel que fa a l’interacció entre alumnes i el nivell de coneixement, en canvi, en la motivació no es troba una millora. Amb aquesta investigació es mostra al professorat actual els efectes de l’utilització dels models per tal que aquest sigui conscient de les aportacions que proporciona als alumnes i l’apliqui a les seves classes. es
dc.description.abstract The study is based on the introduction of a Teaching Unit on football to 4th ESO students with the methodology of hybridization of two pedagogical models: Cooperative Learning Model and Comprehensive Model. What is intended is to assess the effects of this UD on the level of interaction between students, the level of knowledge and motivation for both the subject and football and compare these effects with the control group. The sample is made up of 60 students (30 from the experimental group and 30 from the control group), in each group 3 evaluations were performed, pre, during and post. Through two video cameras recordings were made and through systematic observation, the interaction among students was observed, from blank sheets distributed to students, the knowledge was extracted and the self-evaluation headings could observe the motivation of students. The results show how it seems that the experimental group progresses positively with respect to the control group as regards the interaction between students and the level of knowledge, however, in the motivation there is no improvement. This research shows current teachers the effects of the use of the models so that they are aware of the contributions that they provide to students and apply them to their classes. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 75 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Aprenentatge mixt es
dc.subject.other Futbol es
dc.subject.other Educació secundària obligatòria es
dc.title La hibridació dels models cooperatiu i comprensiu aplicada a l’Educació Física a l’etapa de l’ESO es
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Browse

Statistics