DSpace Repository

L'avaluació dels aprenentatges dels alumnes durant el procés d'innovació i millora de les pràctiques educatives inclusives

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Màster en Educació Inclusiva
dc.contributor.author Martínez Maireles, David
dc.date.accessioned 2019-03-29T12:32:13Z
dc.date.available 2019-03-29T12:32:13Z
dc.date.created 2018-09-14
dc.date.issued 2018-09-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5757
dc.description Curs 2017-2018 es
dc.description.abstract L’objecte d’estudi d’aquesta investigació és el canvi de les pràctiques avaluatives dels docents que estan immersos en processos d’innovació de la seva pràctica educativa vinculada a tres eixos: l’aprenentatge cooperatiu, l’ensenyament i aprenentatge competencial i el treball per itineraris interdisciplinars d’aprenentatge. Amb l’objectiu d’identificar aquestes pràctiques avaluatives, s’ha realitzat un estudi de casos, en el que han participat tres centres de Catalunya de cada etapa educativa, infantil, primària i secundària que estan implementant aquesta innovació. Els resultats obtinguts, a través de l’anàlisi de les entrevistes semi-estructurades i de diferents evidències recollides, assenyalarien la necessitat d’una reformulació de la pràctica avaluativa alineant-la amb el nou procés d’ensenyament aprenentatge que s’està implementant. es
dc.description.abstract El objeto de estudio de esta investigación es el cambio de las prácticas evaluativas de los docentes que están inmersos en procesos de innovación de su práctica educativa vinculada a tres ejes: el aprendizaje cooperativo, la enseñanza y aprendizaje competencial y el trabajo con itinerarios interdisciplinares de aprendizaje. Con el objetivo de identificar estas prácticas evaluativas, se ha realizado un estudio de casos, en el que han participado tres centros de Cataluña de cada etapa educativa, infantil, primaria y secundaria, que están implementando esta innovación. Los resultados obtenidos, a través del análisis de las entrevistas semi-estructuradas y de diferentes evidencias recogidas, señalarían la necesidad de una reformulación de la práctica evaluativa alineándola con el nuevo proceso de enseñanza aprendizaje que se está implementando. es
dc.description.abstract The object of this research is the change in the evaluation practices of teachers who are immersed in processes of innovation in their educational practice linked to three axes: cooperative learning, competence teaching and competence learning, and the work through interdisciplinary learning itineraries. With the aim of identifying these evaluation practices, a case study has been carry out, in which three centers of Catalonia, which are implementing this innovation, have participated. Each one at a different stage of schooling: kindergarten, primary and secondary. The results obtained, through the analysis of semi-structured interviews and of different evidences collected, would indicate the need for a reformulation of the evaluation practice, aligning it with the new teaching-learning process that is being implemented. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 175 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ es
dc.subject.other Aprenentatge es
dc.subject.other Ensenyament -- Innovacions es
dc.subject.other Cooperació educativa es
dc.subject.other Pràctiques pedagògiques es
dc.subject.other Competències professionals -- Ensenyament es
dc.title L'avaluació dels aprenentatges dels alumnes durant el procés d'innovació i millora de les pràctiques educatives inclusives es
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es
dc.description.version Tutor/a: Mila Naranjo Llanos
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics