DSpace Repository

Les emocions en el Trastorn de l'Espectre Autista de l'adult: un món per descobrir. Programa d’intervenció psicològica en regulació emocional per a adults diagnosticats del Trastorn de l’Espectre Autista

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Màster Universitari en Psicologia General Sanitària
dc.contributor.author Galán Casin, Ariadna
dc.date.accessioned 2019-02-25T16:23:49Z
dc.date.available 2019-02-25T16:23:49Z
dc.date.created 2018-05-18
dc.date.issued 2018-05-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5707
dc.description Curs 2017-2018 es
dc.description.abstract L'objectiu principal d'aquest treball consisteix en elaborar un nou programa terapèutic en regulació emocional dirigit a persones adultes afectades de Trastorn de l'Espectre Autista (TEA). A fi d'obtenir dades vàlides i fiables que fonamentin el programa d'intervenció que es pretén desenvolupar, es decideix utilitzar una proposta metodològica que sosté uns criteris de selecció i qualitat clarament definits mitjançant els quals es filtra la informació recollida en les bases de dades científiques escollides. La literatura revisada es trasllada a la pràctica clínica de forma innovadora i creativa, desenvolupant un programa terapèutic configurat en vuit sessions setmanals individuals en les quals es treballen els diferents processos que conformen la regulació afectiva, adaptant el seu contingut a les característiques clíniques que presenten aquests pacients. Degut a l'escassetat d'informació, instruments psicomètrics i tipus d'intervenció específics pel tractament de la desregulació emocional en persones adultes amb un diagnòstic de TEA, es destaca la importància de continuar investigant en aquesta línia en un futur per tal d'assolir un dels propòsits més rellevants que es pretenen abordar en aquest treball: millorar la qualitat de vida de les persones adultes afectades per aquest trastorn. es
dc.description.abstract The main objective of this study is to develop a new therapeutic program based in emotional regulation skills aimed at adults affected by Autistic Spectrum Disorder (ASD). In order to obtain valid and reliable information to lay the foundations of this therapeutic program, it is decided to use a methodology which holds a few clearly defined selection and quality criteria to filter the information found in the scientific databases. This literature review is transferred to clinical practice in an innovate and creative way, developing a therapeutic program configured in eight individual weekly sessions in which different processes of emotional regulation skills are worked on, adapting their content to the clinical characteristics presented by patients diagnosed with ASD. Due to the lack of information, tests and types of specific interventions for the treatment of the emotional dysregulation in adults affected by ASD, this study pretends to highlight the importance of keep on researching in this line in the future in order to achieve one of the most relevant purposes: to improve the quality life of adult people diagnosed with ASD. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 105 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Autisme es
dc.title Les emocions en el Trastorn de l'Espectre Autista de l'adult: un món per descobrir. Programa d’intervenció psicològica en regulació emocional per a adults diagnosticats del Trastorn de l’Espectre Autista es
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es
dc.description.version Director/a: Rosa Tejedor i Judit Bonet
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Browse

Statistics