DSpace Repository

Anàlisi descriptiu de factors de risc que afavoreixen el consum de cànnabis en joves i adolescents entre 15 i 28 anys en l'escolaritat

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Rosales Perales, Marta
dc.date.accessioned 2018-12-05T16:14:32Z
dc.date.available 2018-12-05T16:14:32Z
dc.date.created 2018-05-14
dc.date.issued 2018-05-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5588
dc.description Curs 2017-2018 es
dc.description.abstract La present investigació ha tingut l’objectiu d’analitzar diferents factors de risc relacionals de l’escola per al consum de cànnabis d’adolescents i joves, concretament durant el curs de 4t d’ESO, a través de diferents variables com poden ser l’edat, el sexe, l’absentisme escolar, el grup d’iguals, les expectatives per a seguir estudiant o els èxits acadèmics. L’estudi ha seguit una metodologia d’enquesta ad-hock amb preguntes extretes i adaptades de l’enquesta ESTUDES (2014). S’han realitzat dos qüestionaris adaptats a les dos mostres analitzades. La primera mostra ha estat conformada per estudiants d’una escola privada ubicada a Catalunya. La segona mostra esta composta per joves d’entre 18 i 28 anys residents a Catalunya. Els resultats, analitzats a través de les dos mostres, evidencien que hi ha relació entre determinades variables, considerades factors de risc relacionals a l’escola, i el consum de cànnabis durant l’adolescència. Entre aquestes variables s’ha pogut observar una significativa relació entre l’absentisme escolar i el consum de cànnabis o el grup d’iguals a l’escola consumidors de cànnabis i el consum individual d’aquesta substància. Un altre resultat rellevant és l’opinió o percepció de risc d’aquesta substància respecte el rendiment acadèmic, ja que molts dels adolescents actualment cursant 4t d’ESO creu que el consum de cànnabis ajuda a millorar el seu rendiment, en canvi molts els joves de 18 a 28 anys creuen que el seu rendiment acadèmic a causa del cànnabis ha empitjorat o no ha millorat. Aquests resultats ofereixen una informació rellevant per comprendre millor o poder prendre decisions de cara a la prevenció del consum de cànnabis durant l’etapa educativa. es
dc.description.abstract The objective of this research is to analyze different risk factors that can appear in schooling related to intake of cannabis in teenagers and young people, especially of those who are doing the 4th year of secondary school in Catalonia, trough different variables such as age, sex, school absenteeism, companionship, the expectations about continuing their studies or academic achievements. The research follows an ad-hock survey methodology with questions extracted and adapted from ESTUDES (2014) survey. Two adapted questionnaires have been carried out in two analyzed samples. The first sample has been created by a group of students of a private school located in Catalonia. The second sample has been prepared by young people between 18 and 28 years old living in Catalonia. The results, analyzed by two samples, prove that exists a relation between determined variables considered risk factors related to school and the intake of cannabis during adolescence. We can observe a considerable relation between scholar absenteeism and intake of cannabis or the influence of companionship consuming this kind of drug and individual intake of this substance. Another relevant outcome is awareness of a risk of influence on academic achievements, since a lot of teenagers, students of the 4t year of Catalonian secondary school believe that the intake of cannabis helps to improve their achievements. On the other hand, many young people between 18 and 28 years old think that their academic achievements did not improve or got worse because of the intake of cannabis. These results provide with relevant information to understand better on enable to make decisions as a method of prevention of cannabis intake in scholar period. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 56 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Cànnabis es
dc.subject.other Adolescència es
dc.subject.other Drogoaddicció -- Factors de risc es
dc.subject.other Escolaritat es
dc.title Anàlisi descriptiu de factors de risc que afavoreixen el consum de cànnabis en joves i adolescents entre 15 i 28 anys en l'escolaritat es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Browse

Statistics