DSpace Repository

How the teachers’ perceptions affect the Science CLIL teaching

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Hidalgo Munné, Mònica
dc.date.accessioned 2018-11-09T17:51:37Z
dc.date.available 2018-11-09T17:51:37Z
dc.date.created 2018-05-14
dc.date.issued 2018-05-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5578
dc.description Curs 2017-2018 es
dc.description.abstract The need to explore new innovative teaching methods fostered the discovering of CLIL. Its implementation was the result from a long process of changes and modifications in the teaching-learning processes at schools but the importance about the new role that the language acquired in order to promote a bilingual society contributed to its development. Even though it can be applied in many subjects, the Science area was the first one as the students need to use and explore the language in significant contexts not only focused on the contents but also in the learning of other aspects of the language. In this context, the perceptions that teachers have regarding the Science teaching and, in this case the English teaching, influence the CLIL practice in the classrooms. In order to analyze these perceptions, four different teachers have been interviewed and many sessions have been observed to contrast the coherence between the opinions and thoughts of the teachers with the practice. It can be affirmed that even though teachers have the principles of CLIL in mind, they are not always reflected in the teaching performance. es
dc.description.abstract La necessitat d’explorar nous mètodes innovatius va donar lloc al descobriment de l’AICLE. La seva implementació va ser el resultat d’un llarg procés de canvis i modificacions en els processos d’ensenyament-aprenentatge de les escoles però la seva importància al voltant del rol que juga el llenguatge per tal de promoure una societat bilingüe va permetre el seu ràpid desenvolupament. Encara que pot ser aplicat a una gran diversitat d’assignatures, l’àrea de Ciències va ser una de les primeres pel fet que els estudiants han d’utilitzar i explorar el llenguatge en contextos significatius no només centrats en els continguts sinó també en l’aprenentatge d’altres aspectes de la llengua. En aquest context, les percepcions que els i les mestres tenen sobre l’ensenyament de les ciències i, en aquest cas sobre l’ensenyament de l’anglès, influeixen la pràctica AICLE a l’aula. Per tal de fer un anàlisi d’aquestes percepcions s’han entrevistat quatre mestres diferents i s’han observat diverses sessions per tal de contrastar la coherència de les opinions i pensaments dels i les mestres amb la pràctica a l’aula. Es pot afirmar que encara que els mestres tinguin clars els fonaments de l’AICLE, no sempre es veuen reflectits quan es posen a la pràctica. es
dc.description.abstract La necesidad de explorar nuevos métodos innovadores dio lugar al descubrimiento del AICLE. Su implementación fue el resultado de un largo proceso de cambios y modificaciones en los procesos de aprendizaje de las escuelas pero su importancia alrededor del papel que juega el lenguaje para promover una sociedad bilingüe permitió 3 su rápido desarrollo. Aunque puede ser aplicado en una diversidad de asignaturas, el área de Ciencias fue una de las primeras por el hecho de que los estudiantes tienen que utilizar y explorar el lenguaje en distintos contextos significativos no solo centrados en los contenidos sino también en el aprendizaje de otros aspectos de la lengua. En este contexto, las percepciones que los maestros y maestras tienen en relación al enseñamiento de las ciencias y, en este caso sobre el enseñamiento de la lengua inglesa, influyen en la práctica AICLE. Para poder realizar un análisis de estas percepciones se han entrevistado cuatro maestras distintas y se han observado distintas sesiones para contrastar la coherencia de las opiniones y pensamientos de los maestros y maestras con su práctica en el aula. Se puede afirmar que aunque las bases del AICLE son asimiladas y conocidas por los maestros y maestras, no siempre se ven reflectadas en la práctica docente. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 33 p. es
dc.language.iso eng es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es/ es
dc.subject.other Ciència -- Ensenyament primari es
dc.subject.other Anglès -- Ensenyament es
dc.title How the teachers’ perceptions affect the Science CLIL teaching es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics