DSpace Repository

Efectes dels tractaments de regulació de la competència en boscos de Taxus baccata

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències i Tecnologia
dc.contributor.author Massó Estaje, Clàudia
dc.date.accessioned 2018-11-08T16:08:16Z
dc.date.available 2018-11-08T16:08:16Z
dc.date.created 2018-06
dc.date.issued 2018-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5568
dc.description Curs 2017-2018 es
dc.description.abstract En aquest Treball de Final de Grau s’exposen els resultats del seguiment de les actuacions silvícoles per regular la competència dutes a terme en el marc del projecte Life Taxus, realitzat durant els anys 2017 i 2018. L’objectiu d’aquest treball és avaluar la reacció dels exemplars de Taxus baccata a aquests tractaments i analitzar l’estat de descomposició de la fusta morta generada. L’estudi es va diferenciar en dues zones climàtiques diferents (mediterrània i submediterrània). Ens vam focalitzar en les actuacions dutes a terme a les localitats de Massís de les Salines (Orri), Bosc de Poblet (Titllar) i Serra de Llaberia (Colldejou). Es van mesurar les variables d’alçada, creixement lateral, diàmetre normal, creixement en diàmetre, estat de salut, fructificació i fusta morta en diferents estacions de seguiment ecològic, que prenia el teix a mesurar com a centre de l’estació. Les dades de les variables mesurades es van analitzar estadísticament amb un model mixt generalitzat, “Linear mixed-effects model fit by màximum likelihood”. A partir dels resultats obtinguts, es va concloure que els teixos tractats amb les actuacions silvícoles responen positivament tant en alçada com en diàmetre, i que la fusta morta tallada i en descomposició mostra indicis de colonització per biota. es
dc.description.abstract This work shows the results of the follow-up of the forestry activities that are presented to regulate the competition carried out within the framework of the Life Taxus project, carried out during the years 2017 and 2018. The objective of this work is to evaluate the reaction of the Taxus baccata specimens to these treatments and analyze the state of decomposition of the dead wood generated. The study was differentiated in two different climatic zones (Mediterranean and sub- Mediterranean). We focused on the actions carried out in the towns of Massís de les Salines (Orri), Bosc de Poblet (Titllar) and Serra de Llaberia (Colldejou). The variables of height, lateral growth, normal diameter, growth in diameter, health status, fruition and dead wood were measured in different ecological monitoring stations, which took the yew to measure as the center of the station. The measured variables data were analyzed with a generalized mixed model statistically, “Linear mixed-effects model fit by maximum probability”. Based on the results obtained, it was concluded that the yews treated with silvicultural actions respond positively both in height and diameter, and that dead and decomposed wood shows evidence of colonization by biota. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 32 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es/ es
dc.subject.other Teix es
dc.subject.other Boscos -- Gestió es
dc.title Efectes dels tractaments de regulació de la competència en boscos de Taxus baccata es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics