DSpace/Dipòsit Manakin

NutriCSS : construint un món més sa

Registre simple

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
dc.contributor.author Sànchez Serrat, Carles
dc.date.accessioned 2018-10-01T09:44:10Z
dc.date.available 2018-10-01T09:44:10Z
dc.date.created 2018
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5547
dc.description Curs 2017-2018 es
dc.description.abstract Durant les últimes dècades l’alimentació en els països desenvolupats ha patit un empitjorament progressiu que ha propiciat l’aparició i prevalença de certes malalties cardiovasculars i metabòliques com l’obesitat, la diabetis o la hipertensió. Posant l’exemple concret de Catalunya, molts cops la cuina mediterrània es substitueix per menjar ràpid o aliments ultra processats. Per aquest motiu, l’objectiu principal de NutriCSS és ajudar a construir un món més sa a través del seguiment de pautes alimentàries personalitzades i la instauració d’hàbits alimentaris saludables. NutriCSS es basa en la idea de crear un consultori de nutrició humana i dietètica on s’ofereix un servei d’alta qualitat, el qual té molt en compte les opinions i objectius del client i es basa en explicacions senzilles i molt material visual. A més, cal destacar que NutriCSS basa les seves recomanacions i consells en l’evidència científica i en l’obtenció d’hàbits saludables a partir d’aliments quotidians que es poden trobar en qualsevol mercat o supermercat. D’altra banda, aquest projecte es basa en l’anàlisi del mercat potencial d’Osona i està enfocat, principalment, a pacients amb patologies cròniques que vulguin controlar millor la seva patologia i evitar o retardar complicacions (nutrició clínica) i també a clients sans o malalts que passen per una etapa concreta de la vida on necessiten consideracions i recomanacions alimentàries especials (nutrició durant el cicle vital). La comarca d’Osona conté una competència variada però no molt extensa, la qual es concentra principalment a la capital de comarca, Vic. Es destaca la facilitat de diferenciació si es tenen en compte múltiples factors com són per exemple la disposició o no del títol universitari de Nutrició Humana i Dietètica, l’oferta de serveis que s’ofereixen i la possibilitat de portar-los a terme de manera presencial o online. En el cas de NutriCSS, els seus serveis es porten a terme tant presencialment a través d’un consultori físic a Vic com a través d’internet. Dit això, amb una previsió de vendes suficient fins hi tot en l’escenari més pessimista i l’establiment d’uns preus de servei molt competitius que van des dels 15 als 50€, es preveu que NutriCSS tingui guanys des de l’any d’obertura de l’empresa i es cobreixi la inversió inicial de 4.150€ en tan sols els 5 primers mesos del primer exercici econòmic. En conclusió, la rellevància del projecte NutriCSS recau en la facilitat d’obrir un negoci que no necessita d’una gran inversió inicial ni infraestructura per portar-lo a terme, però per contra pot ajudar a cobrir l’actual necessitat global d’alimentar-se saludablement i obtenir hàbits de vida més saludables que evitin l’aparició de certes malalties, ajudin a remetre-les o serveixin per controlar-les i evitar-ne les complicacions. es
dc.description.abstract During the last decades, the feeding behaviours have undergone a progressive worsening in developed countries. This fact contributes to rise the prevalence up of certain cardiovascular and metabolic diseases such as obesity, diabetes or hypertension. Specifically, in Catalonia the Mediterranean cuisine is replaced by fast food or ultra-processed foods frequently. For this reason, the main NutriCSS’ goal is to help build a healthier world through the personalized dietary guidelines and the establishment of healthy eating habits. NutriCSS born following the idea of creating a dietetic-nutritional office which distinguished for offer a high-quality service that create personalized diet plans using the opinions of its customers, trying to get their goals and giving short, visual and easy to understand advises. In addition, another important NutriCSS’ characteristic is always to base its recommendations and advices on the scientific evidence for promote healthy habits using real food from markets and supermarkets. Furthermore, it’s important comment that this business plan is based on Osona’s potential market and it’s focused on two kinds of patient; chronical diseases patients who want a better control of their pathology and to avoid or delay diseases’ complications (clinical nutrition) and healthy or sick patients who are in a specific stage of their life and they need special dietary recommendations (nutrition in different life cycle phases). Osona region competition is small, varied and mainly concentrated in Vic (region capital). For this reason, the combination of multiple NutriCSS’ features such as dietitian university degree, exclusive nutritional services offer, and face-to-face or online attention makes easier the company differentiation. Moreover, even the use of a pessimistic point of view and a very competitive service prices (15-50€), it’s expected that NutriCSS makes profit since the business opening year and covers the initial investment of 4.150€ in just 5 months. In conclusion, the relevance of NutriCSS project proceeds from the ease of opening a business which only needs a small initial investment and infrastructure, but, on the other hand, it can help to cover a world necessity; acquire exercise and healthy feeding habits to prevent certain cardiovascular and metabolic diseases, control them and help to avoid or delay these diseases’ complications. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 103 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Nutrició es
dc.subject.other Hàbits alimentaris es
dc.title NutriCSS : construint un món més sa es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Text complet d'aquest document

Registre simple

Buscar al RIUVic


Llistar per

Estadístiques