DSpace Repository

Aportacions a l'estudi de l'adquisició de les habilitats musicals en infants (3-12 anys)

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Cacho Cirera, Judith
dc.date.accessioned 2017-10-31T17:34:28Z
dc.date.available 2017-10-31T17:34:28Z
dc.date.created 2017-05
dc.date.issued 2017-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5228
dc.description Curs 2016-2017 es
dc.description.abstract Al llarg dels anys, s'han fet diverses investigacions sobre l'adquisició de les habilitats musicals per saber si venen donades per herència genètica, si són adquirides en contextos informals o si són fruit d'un aprenentatge musical desenvolupat en contextos formals. Una pregunta molt present en la nostra societat és: El talent musical existeix? Aquest treball consisteix en una investigació sobre el tema exposat i consta de dues parts: el marc teòric, on s'expliquen les idees de diferents autors com Seashore, Blacking, Sloboda, Bentley, Willems, entre d'altres; i la part pràctica, que es tracta d'un estudi de cas que pretén aprofundir en les habilitats musicals d’infants d'entre 3 a 12 anys. S'ha recollit els seus resultats mitjançant instruments d'observació avaluables i s'ha realitzat entrevistes per conèixer el seu context. Aquesta investigació ha estat útil per establir uns fets que s’han contrastat amb les aportacions dels diferents autors. L’anàlisi de la recerca ha permès determinar unes conclusions interessants relacionades amb les habilitats musicals i la seva adquisició. es
dc.description.abstract Over the years, several research has been done on the acquisition of musical skills to know if they come given by genetic inheritance, if they are acquired in informal contexts or if they are a fruit of a musical learning developed in formal contexts. One of the most common question in our society is: Does the musical talent exist? This work consists in a research on the subject mentioned and it is made up of two parts: the theoretical framework, where the ideas of different authors like Seashore, Blacking, Sloboda, Bentley, Willems, among others; and the practical part, which is a case study that goes in deepens the musical skills of children between 3 and 12 years. Their results have been collected by means of evaluable observational instruments and interviews have been done to know its context. This research has been serve for establish a facts that have been contrast with the contributions of the different authors. The analysis of the research has allowed to determine an interesting conclusions related to the musical skills and his acquisition. es
dc.format application/pdf
dc.format.extent 61 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Percepció de la música es
dc.subject.other Música, Aptitud per a la es
dc.subject.other Música -- Ensenyament es
dc.title Aportacions a l'estudi de l'adquisició de les habilitats musicals en infants (3-12 anys) es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Browse

Statistics