DSpace Repository

Anàlisi de la relació entre les concepcions i actituds que presenta el professorat d’un centre d’educació infantil i primària sobre l’atenció a la diversitat i la inclusió d’infants i famílies

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Zambrano Cid, Cristina
dc.date.accessioned 2017-10-31T16:51:03Z
dc.date.available 2017-10-31T16:51:03Z
dc.date.created 2017-05
dc.date.issued 2017-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5226
dc.description Curs 2016-2017 es
dc.description.abstract La inclusió educativa és un procés complex, el qual requereix temps i implicació per part de tots els membres de la comunitat educativa: infants, famílies i docents. En aquest sentit doncs, cal plantejar-se fins a quin punt la implicació, les actituds i paral·lelament, les concepcions d’un d’aquests membres, en aquest cas els docents, és essencial perquè l’escola pugui educar basant-se en la inclusió tant dels infants com de les famílies. En aquesta investigació doncs, es mostra la complexitat que hi ha a l’hora de posar en pràctica metodologies inclusives en un mateix context educatiu, el qual doni resposta a les necessitats de l’alumnat i de les famílies i es reflecteix com tant les concepcions com les actituds del professorat i del centre reverteixen, tant de forma directa com indirecta, en la pràctica educativa. es
dc.description.abstract The educational inclusion is a complex process, which needs time and implication on the part of all the members of the educational community: children, families and teachers. In this sense then, it is necessary to pose to what extent the implication, the attitudes and simultaneously, the conceptions of one of these members, in that case the docents, is essential because the school can educate basing in the inclusion so much of the children and of the families. In this research then, shows the complexity that there is at the time of putting in practical inclusives methodologies in a same educational context, which give answer to the needs of the students and of the families and reflects how so much the conceptions like the attitudes of the teachers and of the centre are reflected of direct shape and indirect, in the educational practice. es
dc.format application/pdf
dc.format.extent 278 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Educació inclusiva es
dc.subject.other Atenció a la diversitat es
dc.subject.other Família i escola es
dc.title Anàlisi de la relació entre les concepcions i actituds que presenta el professorat d’un centre d’educació infantil i primària sobre l’atenció a la diversitat i la inclusió d’infants i famílies es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Browse

Statistics