DSpace Repository

La Família amb un infant amb retard en el desenvolupament i la inclusió educativa i social : les creences i les actituds de les famílies com a barreres o suports per a la inclusió

Show simple item record

dc.contributor.author Sadurní Aldabas, Tomàs
dc.date.accessioned 2017-04-11T14:26:03Z
dc.date.available 2017-04-11T14:26:03Z
dc.date.created 2017-01-13
dc.date.issued 2017-01-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/4953
dc.description.abstract En aquesta tesi ens preguntem com les creences i les actituds de les famílies es poden convertir en suports o barreres per a la seva inclusió educativa i social. Per donar resposta a la mateixa, recollim les veus de 5 famílies que pertanyen a diferents poblacions de la comarca del Ripollès i que tenen en comú haver estat ateses pel Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç i tenir un infant amb retard en el desenvolupament més o menys greu. Mitjançant la metodologia qualitativa, se’ls passa una entrevista biogràfico-narrativa, que s’acaba de completar amb una entrevista en profunditat i complementada amb una tècnica com és la de la fotografia. Es realitza un anàlisi de resultats i una discussió dels mateixos com suports i barreres per la inclusió. En les conclusions, destaquem 5 perfils familiars que ens poden ajudar a facilitar a les famílies a avançar cap a processos inclusius. es
dc.description.abstract En esta tesis nos preguntamos cómo las creencias y las actitudes de las familias pueden convertirse en apoyos o barreras para su inclusión educativa y social. Para dar respuesta a la misma, recogemos las voces de 5 familias que pertenecen a diferentes poblaciones de la comarca del Ripollès y que tienen en común haber sido atendidas por el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz y tener un niño con retraso en el desarrollo más o menos grave. Con metodología cualitativa, se les pasa una entrevista biográfico-narrativa, que se completa con una entrevista en profundidad y acompañada con la técnica de fotografía. Se realiza un análisis de resultados y una discusión de los mismos como apoyos y barreras para la inclusión. En las conclusiones, destacamos 5 perfiles familiares que nos pueden ayudar a facilitar a las familias a avanzar hacia procesos inclusivos. es
dc.description.abstract The present thesis aims to understand how family’s beliefs and attitudes may become barriers or facilitators for the social and educational inclusion of children with developmental delay. To give a response to this question, five families from different towns of the Ripollès area were interviewed. All these families had in common the following: to be attended for the Centre of Child Development and Early Care and to have a child diagnosed with more or less severe developmental delay. These families were interviewed under a qualitative framework, through the biographic-narrative interview. In addition, a deep interview was conducted and several pictures were included. After processing the interviews, the analysis of the results and the discussion considering barriers and facilitators to inclusion were provided. To conclude, 5 family patterns were pointed out that may help families to move towards inclusive processes. es
dc.format application/pdf
dc.format.extent 282 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ es
dc.subject.other Família es
dc.subject.other Educació inclusiva es
dc.subject.other Integració social es
dc.subject.other Infants amb trastorns del desenvolupament es
dc.subject.other Serveis a les famílies es
dc.title La Família amb un infant amb retard en el desenvolupament i la inclusió educativa i social : les creences i les actituds de les famílies com a barreres o suports per a la inclusió es
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es
dc.contributor.director Lago, José Ramón
dc.contributor.director Susinos Rada, Teresa

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics