DSpace Repository

L'avaluació en contextos educatius d'aprenentatge cooperatiu on s'implementa el Programa CA/AC: cooperar per aprendre, aprendre a cooperar

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Psicologia
dc.contributor.author Jiménez Perales, Verónica
dc.date.accessioned 2017-03-06T11:41:23Z
dc.date.available 2017-03-06T11:41:23Z
dc.date.created 2016-10-07
dc.date.issued 2016-10-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/4930
dc.description.abstract Aquesta tesi doctoral té com a finalitat l’estudi de les pràctiques avaluatives de docents d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i secundària postobligatòria que implementen un programa didàctic inclusiu basat en l’aprenentatge cooperatiu. El marc teòric de referència parteix de la funció socialitzadora de l’educació escolar i s’assumeix des de la concepció constructivista dels processos d’ensenyament i aprenentatge. Aquesta assumpció situa el marc conceptual en l’ensenyament adaptatiu com a estratègia de resposta educativa a la diversitat, concretament a través de l’estructuració cooperativa de l’activitat a l’aula i de l’avaluació inclusiva com a necessitat per desenvolupar un ensenyament adaptatiu. Finalment, s’aborden els processos de regulació des del punt de vista de les ajudes que es poden oferir vinculades o no als processos d’avaluació. L’estratègia metodològica seguida és de caràcter mixt. En una primera aproximació s’utilitza un estudi quantitatiu de caràcter extensiu d’una mostra de 6209 instruments. En una segona aproximació, es realitza un estudi qualitatiu de caràcter intensiu amb un enfocament metodològic d’estudi de casos. Els resultats i la discussió permeten identificar implicacions per a la millora de les pràctiques d’avaluació en contextos d’aprenentatge cooperatiu i en la presa de decisions sobre quins elements avaluar i al servei de quina funció es posen els resultats. es
dc.description.abstract The main aim of the research is analyse the assessment practices of teachers of childhood, primary and secondary schools who implement an inclusive educational program based on cooperative learning. The theoretical framework is based on the socializing function of school education and is assumed from the constructivist conception of teaching and learning processes. This assumption lies the conceptual framework on adaptative education as a strategy to response to diversity. Specifically through cooperative learning as an activity structure in the classroom and inclusive assessment as necessity. Finally, research addresses regulatory processes from the point of view of support, linked or not to assessment processes. The methodological strategy followed is mixed. In a first approach uses a quantitative and extensive study. In a second approach, there is a qualitative and intensive study with cases study. The results and discussion allow to identify implications for improving assessment practices in cooperative learning contexts. es
dc.format application/pdf
dc.format.extent 549 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ es
dc.subject.other Cooperació educativa es
dc.subject.other Atenció a la diversitat es
dc.subject.other Educació inclusiva es
dc.title L'avaluació en contextos educatius d'aprenentatge cooperatiu on s'implementa el Programa CA/AC: cooperar per aprendre, aprendre a cooperar es
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es
dc.contributor.director Naranjo Llanos, Milagros
dc.contributor.director Lago, José Ramón

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics