DSpace Repository

Adequació de la prescripció en pacients amb malalties i condicions cròniques avançades: model centrat en la persona

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Càtedra de Cures Pal·liatives
dc.contributor.author Molist Brunet, Núria
dc.date.accessioned 2017-01-13T13:15:48Z
dc.date.available 2017-01-13T13:15:48Z
dc.date.created 2016-05-06
dc.date.issued 2016-05-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/4800
dc.description.abstract L’evidència científica actual suggereix que la prescripció dels pacients amb malalties cròniques avançades és sovint inadequada. Així, es pot generar morbiditat afegida, que representa una càrrega clínica i econòmica als pacients i a la societat en general, que requereix ser avaluada. Donat aquest context, proposem el “model de prescripció centrat en la persona”, metodologia que aplica evidències científiques fent ús del judici clínic i d’acord amb el criteri del pacient. L’objectiu principal és millorar els resultats de salut dels pacients disminuint el risc d’efectes adversos. Per ser portat a terme requereix d’un treball multidisciplinari entre geriatres i farmacèutics clínics. Per a validar l’aplicabilitat del Model de Prescripció centrat en la Persona en la pràctica clínica s’han portat a terme dos estudis a la Unitat Geriàtrica d’Aguts de l’Hospital Universitari de Vic, que ha identificat prescripció inadequada a més del 40% dels pacients i fa propostes per a millorar la prescripció. es
dc.description.abstract There is scientific evidence showing that current prescribing for patients with advanced chronic diseases is often inadequate. This results in added morbiditiy, which represents a clinical and economic burden to patients and to society in general that needs to be evaluated. In this context, we propose the "patient-centered prescription model". This is a systematic three step-process carried out by a geriatrician and a clinical pharmacist. It applies scientific evidence using clinical judgment and according to the criterion of the patient. It is performed by a multidisciplinary team of clinical pharmacists and geriatricians. The validation of the applicability of the model in clinical practice has been done throughtwo studies carried out in Acute Geriatric Unit of the Hospital Universitari de Vic, which identify more than 40% of patients with inappropriate prescribing and provide proposals to improve the prescription according to patient’s profile. es
dc.format application/pdf
dc.format.extent 167 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Malalties cròniques es
dc.subject.other Atenció centrada en el pacient es
dc.subject.other Medicaments -- Prescripció es
dc.title Adequació de la prescripció en pacients amb malalties i condicions cròniques avançades: model centrat en la persona es
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es
dc.contributor.director Gómez Batiste, Xavier
dc.contributor.director Codina Jané, Carles

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Browse

Statistics