DSpace Repository

Influència de la beguda esportiva sobre els paràmetres fisiològics i les sensacions subjectives en atletes de fons

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Ramis Bauzà, Pere Antoni
dc.date.accessioned 2016-12-28T16:40:47Z
dc.date.available 2016-12-28T16:40:47Z
dc.date.created 2016-05
dc.date.issued 2016-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/4733
dc.description Curs 2015-2016 es
dc.description.abstract Introducció: la hidratació durant les proves de fons és un dels factors més importants en el rendiment de l'atleta. Diferents tipus d'avituallament poden produir en els atletes efectes variables en els seus paràmetres fisiològics i en les sensacions subjectives. Objectius: estudiar els efectes dels diferents avituallaments sobre els paràmetres fisiològics i sensacions subjectives. Mètode: estudi d'intervenció nutricional. Es varen seleccionar 3 atletes de fons que complissin els requisits plantejats. Cada un d'ells va realitzar 3 entrenaments aeròbics extensius de 1h30 de durada. Durant aquest temps, els atletes havien d'ingerir l'avituallament corresponent al dia cada 15 minuts. El primer dia es va beure beguda isotònica, el segon dia una farineta infantil i el tercer dia aigua. Abans i després de l'exercici se'ls mesurava els paràmetres fisiològics (tensió arterial, freqüència cardíaca, glucèmia i temperatura corporal) i les sensacions subjectives. Resultats: el dia 1 el dia que s'observa més variabilitat en els paràmetres, ja que en els individus 1 i 2 tant la tensió arterial com la glucèmia varien de forma semblant, mentre que l'individu 3 aquesta variabilitat és diferents dels altres dos atletes. El segon dia el resultat més significatiu és l'assoliment de la velocitat de carrera més elevada coincidint amb la freqüència cardíaca mitjana més baixa, cosa que donaria a un augment del rendiment esportiu. Relatiu a l'aigua no es va observar cap variació important en els paràmetres fisiològics dels atletes. Conclusions: no es pot considerar l'avituallament un factor determinant en els paràmetres fisiològics dels atletes, ja que es consideraria que la durada del treball aeròbic és massa curt, i s'hauria de realitzar exercici més prolongat per començar a observar canvis significatius en els paràmetres fisiològics. S'han trobat evidències en aquest estudi de millores del rendiment esportiu amb la farineta, però possiblement per poder afirmar que realment l'atleta millora amb aquest avituallament es necessitaria una mostra més gran. es
dc.description.abstract Introduction: Hydration during endurance race is one of the most important factors in the performance of the athlete. Different types of provisioning can produce varying effects on the athletes in their physiological parameters and subjective sensations. Objectives: to study the effects of different provisioning on the physiological parameters and subjective sensations. Method: Nutritional intervention study. Three endurance athletes were selected that meet the requirements set. Each of them trained 3 extensive aerobic workouts during 1h30. During this time, athletes should ingest the provisioning for the day every 15 minutes. The first day they drank isotonic drink, the second day a child porridge and water on the third day. Before and after exercise were measured physiological parameters (blood pressure, heart rate, body temperature and blood glucose) and subjective sensations. Results: On first day is observed more variability in parameters, as in individuals 1 and 2 both blood pressure and blood glucose vary similarly, while the third individual variability is different from the other two athletes. The second day the result is mos significant achievement of higher running speed coinciding with lower average heart rate, which would give an increase athletic performance. Regarding the water was not observed any significant change in the physiological parameters of athletes. Conclusions: provisioning can not be considered a determining factor in the physiological parameters of athletes as they consider that the duration of aerobic work is too short and should exercise longer to start significant changes in physiological parameters. This study found evidences of improvements in athletic performance with child porridge but possibly to say that actually improves the athlete with the provisioning need a larger sample. es
dc.format application/pdf
dc.format.extent 70 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Hidratació es
dc.subject.other Rendiment es
dc.subject.other Esportistes -- Aspectes fisiològics es
dc.title Influència de la beguda esportiva sobre els paràmetres fisiològics i les sensacions subjectives en atletes de fons es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Browse

Statistics