DSpace Repository

Les relacions família-escola en una comunitat d'aprenentatge

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Recasens Abad, Ariadna
dc.date.accessioned 2015-09-29T12:02:47Z
dc.date.available 2015-09-29T12:02:47Z
dc.date.created 2015-05
dc.date.issued 2015-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/4248
dc.description Curs 2014-2015 ca_ES
dc.description.abstract En aquest treball es realitza un estudi de cas qualitatiu sobre les relacions que hi ha entre les famílies i l’escola la qual es basa en una comunitat d’aprenentatge, les diferents formes de participació existents, així com una compilació de les principals habilitats o estratègies comunicatives que s’han de tenir en compte per aconseguir una comunicació fluïda, eficaç i beneficiosa. S’ha portat a terme en un centre d’educació primària situat en una zona urbana on hi ha força diversitat cultural. Per obtenir tota la informació sobre aquest estudi les tècniques utilitzades van ser la observació, el diari de camp i les entrevistes per poder arribar a les idees principals, com ara la col·laboració i la participació de les famílies a l’escola, la relació d’ambdòs, l’aprenentatge i els valors. És necessari crear diferents camins perquè famílies i docents treballin conjuntament i en una mateixa línea per aconseguir la formació adequada del alumnat, ja que tots dos contextos són essencials en la vida dels infants i tenen un objectiu en comú que és el ple desenvolupament dels nens i nenes partint dels valors de respecte, implicació i confiança. ca_ES
dc.description.abstract In this work, a qualitative case study on the relationship between families and the school which is based on a learning community, different forms of participation exist, as well as a sumary of the main skills and communication strategies that taken into account to ensure smooth communication, effective and beneficial. Was conducted in a primary center located in an urban area where there is considerable cultural diversity. For complete information about this study, the techniques used were observation, field diary and interviews to get the main ideas, such as cooperation and participation of families in school, the relationship of both, learning and values. It is necessary to create different ways for families and teachers work together and on the same line to get the proper training of students, as both are essential contexts on children's lives and have a common goal is the full development of children and girls based on the values of respect, involvement and trust. ca_ES
dc.format application/pdf
dc.format.extent 52 p. ca_ES
dc.language.iso cat ca_ES
dc.rights Tots els drets reservats ca_ES
dc.subject.other Família i escola ca_ES
dc.subject.other Comunicació ca_ES
dc.subject.other Aprenentatge ca_ES
dc.title Les relacions família-escola en una comunitat d'aprenentatge ca_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca_ES
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess ca_ES

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Browse

Statistics