DSpace Repository

Passat i present de la impremta escolar i els llibres de vida: les tècniques Freinet a l’Estat espanyol a propòsit d’algunes publicacions recents

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Amat, Vanesa
dc.date.accessioned 2014-11-18T10:55:37Z
dc.date.available 2014-11-18T10:55:37Z
dc.date.created 2014
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Amat Castells, V. (2014). Passat i present de la impremta escolar i els llibres de vida: Les tècniques freinet a l'estat espanyol a propòsit d'algunes publicacions recents.Educació i Història: Revista d'Història De l'Educació, (23), 207-225. ca_ES
dc.identifier.issn 1134-0258
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/3599
dc.description.abstract Les darreres publicacions sobre els inicis de les tècniques Freinet a les escoles de l’Estat espanyol són una bona oportunitat per conèixer les aportacions dels mestres que van apostar per una renovació pedagògica, i posen de manifest la vigència de les pràctiques del pedagog Célestin Freinet. La nostra aportació recull i relaciona les idees principals d’alguns dels estudis recents sobre les tècniques Freinet, relacionades amb l’aprenentatge del llenguatge, amb l’objectiu de ressenyar alguns aspectes importants de les investigacions i fer un breu repàs a la figura dels mestres que impulsaren l’ús de la impremta a l’escola, la creació de les revistes escolars i els llibres de vida a l’Estat espanyol. Propostes basades en la manipulació, el tempteig experimental, la necessitat d’expressió de l’infant, el foment de la reflexió lingüística i la creativitat, que van renovar l’enfocament de l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura i que es reivindiquen com a pràctiques útils actualment. Es pretén contribuir a la difusió del valuós llegat dels mestres que van creure en una escola renovada i, al mateix temps, a la recuperació de les bases del seu ideari pedagògic. La vitalitat de les recerques actuals és una mostra del creixent interès per recuperar les aportacions de Freinet, per conèixer el nostre passat i poder reflexionar sobre la millora de la pràctica docent present i de futur. ca_ES
dc.description.abstract Recent publications on Freinet’s techniques in Spanish schools constitute a good opportunity to learn about the contributions of schoolteachers who committed to pedagogical renovation, and demonstrate the validity of the educator Celestin Freinet’s practices. Our contribution describes and matches the main ideas stated in the most recent studies on Freinet’s techniques related to language learning, in order to review some important aspects of the research and carry out a brief review of the figure of educators that promoted school printing, the creation of school magazines and books of life in Spain. Proposals based on handling, experimental trial and error, the need for expression of the child, the encouragement of linguistic reflection and creativity, which renewed the learning focus on reading and writing, and that nowadays are vindicated as useful practices. The aim is to contribute to the dissemination of the valuable legacy of schoolteachers who believed in a renovated school and at the same time, to the recovery of the basis of their educational ideas. The vitality of current researches demonstrates the growing interest in recovering the Freinet’s contributions, so as to know our past and reflect on the improvement of present and future teaching. ca_ES
dc.format application/pdf
dc.format.extent 19 p. ca_ES
dc.language.iso cat ca_ES
dc.publisher Institut d´Estudis Catalans ca_ES
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons ca_ES
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ca_ES
dc.subject.other Moviments de renovació pedagògica ca_ES
dc.subject.other Lectura ca_ES
dc.subject.other Escriptura -- Ensenyament ca_ES
dc.subject.other Freinet, Tècniques ca_ES
dc.title Passat i present de la impremta escolar i els llibres de vida: les tècniques Freinet a l’Estat espanyol a propòsit d’algunes publicacions recents ca_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/article ca_ES
dc.identifier.doi https://doi.org/10.2436/20.3009.01.130
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess ca_ES
dc.type.version info:eu-repo/publishedVersion ca_ES
dc.indexacio Indexat a CARHUS+ ca_ES

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics