DSpace Repository

Disseny pràctic d'un transmissor d'àudio complert utilitzant una modulació AM

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior, Enginyeria Tècnica Industrial i Enginyeria Tècnica de Telecomunicació
dc.contributor.author Boix Molas, Albert
dc.date.accessioned 2010-07-26T10:43:04Z
dc.date.accessioned 2012-03-30T07:41:21Z
dc.date.available 2010-07-26T10:43:04Z
dc.date.available 2012-03-30T07:41:21Z
dc.date.created 2010-06
dc.date.issued 2010-07-26T10:43:04Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/278
dc.description Curs 2009-2010
dc.description.abstract Un transmissor d’AM (modulació per amplitud), utilitza una de les moltes tècniques de modulació existents avui en dia. És molta la importància que té la modulació de senyals i aquests en són alguns exemples: -Facilita la propagació del senyal per cable o per aire. -Ordena l’espectre, distribuint Canals a les diferents informacions. -Disminueix la dimensió de les antenes. -Optimitza l’ample de banda de cada canal. -Evita interferències entre Canals. -Protegeix la informació de les degradacions per soroll. -Defineix la qualitat de la informació transmesa. L’objectiu principal d’aquest treball, serà realitzar un transmissor d’AM utilitzant components electrònics disponibles al mercat. Això es realitzarà mitjançant diversos procediments de disseny. Es realitzarà un procediment de disseny teòric, tot utilitzant els “datasheets” dels diferents components. Es realitzarà un procediment de disseny mitjançant la simulació, gràcies al qual es podrà provar el disseny del dispositiu i realitzar-ne algunes parts impossibles a reproduir teòricament. I finalment es realitzarà el dispositiu a la pràctica. Entre les conclusions més rellevants obtingudes en aquest treball, voldríem destacar la importància de la simulació per poder dissenyar circuits de radiofreqüència. En aquest treball s’ha demostrat que gràcies a una bona simulació, el primer prototip de dispositiu creat ens ha funcionat a la perfecció. D’altre banda, també comentar la importància d’un disseny adequat d’antena per poder aprofitar al màxim el rendiment del nostre dispositiu. Per concloure, la realització d’un aparell transmissor aporta unes nocions equilibrades d’electrònica i telecomunicacions importants per al disseny de dispositius de comunicació. cat
dc.description.abstract SUMMARY An Am transmitter (amplitude modulation) use one of several modulation techniques available nowadays. The importance of signal modulation is really high and these are some examples: - Makes the spread of the signal by cable or by air easier. -Tidy up spectrum, distributing channels to different information. -Reduces the antennas size. -Optimizes bandwidth of each channel. -Avoid interference between channels. -Protect the information to noise degradations. -Define the quality of transmitted information. The main objective of this work will be making an AM transmitter using commercially available electronic components. This will be done through various design procedures. A theoretical design procedure will be done using the datasheets of the various components. A simulated design procedure will be realised thanks to it, you can test the design of the device and perform some parts impossible to theoretically reproduce. And finally the device will be implemented. Among the most relevant conclusions obtained in this work, we would emphasize the importance of simulation to design RF circuits. In this study, it has been shown that thanks to a good simulation, the first created prototype device worked perfectly. On the other hand, we must outline the importance of an appropriate antenna’s design to make the most of our device performance. To conclude, the realization of a transmitter device contributes a balanced notions of electronics and telecommunications and it is important for the design of communication devices. cat
dc.format application/pdf
dc.format.extent 93 p. ca
dc.language.iso cat ca
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es
dc.subject.other Amplificadors -- Radiofreqüència
dc.subject.other Circuits de ràdio -- Disseny
dc.title Disseny pràctic d'un transmissor d'àudio complert utilitzant una modulació AM ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.description.version Director/a: Domènec Iborra
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics