DSpace Repository

Realització d'una aplicació de gestió de xarxes per a la xarxa sensefils de Manresa GuifiBages

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior. Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
dc.contributor.author Bruguera Artero, Carles
dc.date.accessioned 2007-09-24T10:55:13Z
dc.date.accessioned 2010-05-12T14:13:16Z
dc.date.accessioned 2012-03-30T07:41:20Z
dc.date.available 2007-09-24T10:55:13Z
dc.date.available 2010-05-12T14:13:16Z
dc.date.available 2012-03-30T07:41:20Z
dc.date.created 2007-09
dc.date.issued 2007-09-24T10:55:13Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/270
dc.description Curs 2006-2007
dc.description.abstract En els últims anys, la popularitat de les xarxes sensefils (WIFI) ha anat en augment a un ritme incansable. Des de petits aparells instal•lats a les cases amb aquesta tecnologia com a complement dels routers d’accés a internet instal•lats per diverses companyies, fins a empreses fent petits desplegaments per comunicar entre si les seves seus. Al marge d’aquests escenaris, s’ha produït un fenomen social d’acolliment d’aquesta tecnologia a nivell mundial, en forma del que coneixem com a xarxes ciutadanes / xarxes lliures / xarxes socials. Aquestes xarxes han estat possibles gràcies a diverses raons que han fet assequible a col•lectius de persones, tant els aparells com els coneixements necessaris per dur a terme aquestes actuacions. Dintre d’aquest marc, al Bages, concretament a Manresa, es va començar a desenvolupar una d’aquestes xarxes. Les decisions d’aquesta xarxa d’utilitzar exclusivament hardware i software de codi obert, i determinats aspectes tècnics de la xarxa, ha comportat que la xarxa fos incompatible amb algunes de les aplicacions de gestió de xarxes existents desenvolupades per comunicats com gufi.net a Osona. És per això que per garantir el creixement, la supervivència i l’èxit d’aquesta xarxa en el temps, és indispensable poder comptar amb una eina de gestió que s’adigui a les característiques de GuifiBages. L’objectiu principal d’aquest treball és dotar a la xarxa GuifiBages de les eines necessàries per poder gestionar tota la informació referent a l’estructura de la seva xarxa, tant per facilitar l’accés a nous usuaris sense molts coneixements tècnics, com per facilitar nous desplegaments / reparacions / modificacions de la xarxa d’una manera automàtica. Com a conclusió d’aquest treball, podem afirmar que les avantatges que proporciones tecnologies com Plone, faciliten enormement la creació d’aplicacions de gestió de continguts en entorn web. Alhora, l’ús de noves tècniques de programació com AJAX o recursos com els que ofereix Google, permeten desenvolupar aplicacions web que no tenen res a envejar al software tradicional. D’altra banda, voldríem destacar l’ús exclusiu de programari lliure tant en els paquets de software necessaris pel desenvolupament, com en el sistema operatiu i programes dels ordinadors on s’ha dut a terme, demostrant que es poden desenvolupar sistemes de qualitat sense dependre de programari privatiu. cat
dc.description.abstract On last years, wireless networks have been growing in popularity in a crazy way. From little Internet routers, packed with wireless technology delivered by some ISP, to company networks, allowing them to link together isolated headquaters. Side to this examples, there’s been a social adoption of this technology by the so-called free networks. Those networks have been possible for several reasons, that delivered to groups of people, even the hardware and the knowledge required to make this kind of networks. On this scenario, specifically on Manresa, one of this networks started growing. Some of the decisions token about the exclusive use of open-source hardware and software, and some technical stuff on network management, made that network incompatible with many of the network management solutions out there like the one from guifi.net at Osona. That’s why, with the goal of keep growing and survival of this network along time, is essential to count on a management tool designed specifically for Guifibages. The main goal of this project is to provide Guifibages with the right tools to manage all structure related network information, to make easy for new non-techie users to join the network, and to make easy new network deployments / fixings / modifications in a automated way. In conclusion, we can state that advantages provided by technologies like Plone, makes web content management systems easier do develop. In addition, the use of new programming methods like AJAX and resources like the ones offered by Google, shows us that web developed applications have nothing to envy with regard of regular desktop software. As a closure, we want to remark the use of open source software on all the tools needed during the development, as in operative systems an other software installed on computers involved in this project, proving that is possible to develop high level software without depending on closed-software solutions. cat
dc.format application/pdf
dc.format.extent 120 p.
dc.language.iso cat
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es
dc.subject.other Xarxes d'àrea local sense fil
dc.subject.other Programari lliure
dc.title Realització d'una aplicació de gestió de xarxes per a la xarxa sensefils de Manresa GuifiBages
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.description.version Director/a: Ma. Dolors Anton i Solà
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics