DSpace Repository

Software per al cronometratge de temps mitjançant sensors digitals

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior. Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat Electrònica ca
dc.contributor.author Marti Serrano, Albert
dc.date.accessioned 2010-05-12T14:11:27Z
dc.date.accessioned 2012-03-30T07:41:19Z
dc.date.accessioned 2008-10-02T11:19:40Z ca
dc.date.available 2008-10-02T11:19:40Z ca
dc.date.available 2010-05-12T14:11:27Z
dc.date.available 2012-03-30T07:41:19Z
dc.date.created 2008-09 ca
dc.date.issued 2008-10-02T11:19:40Z ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/264
dc.description Curs 2007-2008
dc.description.abstract L’Slot, conegut per tots amb el nom d’Scalextric, s’ha implantat com a una forma d’oci habitual, la pràctica del qual no queda restringida als més petits, sinó que cada vegada crea més afició entre els grans. El fet que l’Slot s’hagi extès entre els adults n’ha revolucionat la pràctica. L’entrada al mercat de l’Slot de gent adulta, i amb poder adquisitiu molt superior als adolescents, ha provocat que les marques especialitzades vagin evolucionant els seus productes cada vegada més. Totes les marques s’han vist obligades a desenvolupar vehicles més competitius i alhora treure al mercat accessoris que augmentin la realitat del joc. Una de les necessitats que s’ha creat és la de competir entre jugadors. Aquesta competició tan pot ser en forma de carrera entre diversos participants, com de forma individual, cronometrant el temps de cada participant en un circuit. L’objectiu principal del projecte és crear un sistema capaç de realitzar cronometratges en temps real mitjançant sensors digitals ja existents en el mercat de l’Slot i poder controlar i visualitzar la informació des d’un PC. Per a poder captar els senyals dels sensors s’ha utilitzat un sistema microcontrolat, que garanteix gran velocitat d’adquisició, processament de dades i transmissió. La comunicació del Microcontrolador amb el PC s’ha realizat mitjançant el bus USB. El PC serà el controlador del sistema i donarà les ordres al Microcontrolador, podent així tenir control total sobre el funcionament del programa. També serà el PC el que tractarà els crocometratges enregistrats i els mostrarà per pantalla cat
dc.description.abstract ABSTRACT The Slot, known to everyone with the name of Scalextric, has been introduced as a usual leisure practice not only restricted to the youngest, but also increasingly creating more fans among the grown-ups. The fact that the slot has been widespread among adults has revolutionized its practice. The launching of slot for adult people, who have much higher purchasing power than adolescents, has caused that the specialized brands keep evolving their products. All brands have been forced to develop more competitive vehicles and simultaneously put on the market accessories that enhance the reality of the game. One of the needs that has been created is to compete among players. This competition can be either in the form of a race between several participants, or on an individual basis, timing each participant alone in a circuit. The main objective of the project is to create a system capable of performing real-time timing by means of digital sensors already on the slot market and being able to control and display information using a PC. In order to receive the sensors‟ signal, a microcontrolled system has been used, which guarantees high speed in reception, data processing and transmission. Communication from the Microcontroller to the PC has been achieved by a Universal Serial Bus (USB). The PC will be the system controller and will give orders to the Microcontroller, thus having total control over the functioning of the program. The PC will also deal with the recorded timing, displaying them on screen. cat
dc.format application/pdf
dc.format.extent 117 p. ca
dc.language.iso cat ca
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es
dc.subject.other Scalextric
dc.subject.other Cronometria
dc.title Software per al cronometratge de temps mitjançant sensors digitals ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.description.version Director/a: Moisès Serra i Serra
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics