DSpace Repository

Estudi i guia docent per a modelatge i simulació de sistemes mitjançant l'entron ARENA

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior. Enginyeria d'Organització Industrial ca
dc.contributor.author Carbonell Crosas, Montse
dc.date.accessioned 2010-05-12T14:10:36Z
dc.date.accessioned 2012-03-30T07:41:19Z
dc.date.accessioned 2008-07-10T09:26:54Z ca
dc.date.available 2008-07-10T09:26:54Z ca
dc.date.available 2010-05-12T14:10:36Z
dc.date.available 2012-03-30T07:41:19Z
dc.date.created 2008-06 ca
dc.date.issued 2008-07-10T09:26:54Z ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/261
dc.description Curs 2007-2008
dc.description.abstract Aquest projecte es basa en el modelatge i simulació de sistemes utilitzant un simulador digital, i pretén ser una guia docent com a eina d’ajuda per a una assignatura que, a priori, s’impartirà a la Universitat de Vic. La simulació és una tècnica que permet representar el comportament de processos (físics, productius, de serveis, etc.) sense necessitat d’accedir al sistema real. Per analitzar, estudiar i millorar el comportament d’un sistema mitjançant la tècnica de la simulació digital és necessari primer desenvolupar un model conceptual que descrigui les variables d’interès, i després implementar-lo en un simulador per poder analitzar els resultats. ARENA és el software de simulació que s’estudia en aquest projecte i es presenta com una eina que permet la descripció complerta de l’experiència que una entitat desenvolupa a l’interior del sistema mentre flueix a través d’aquest. En concret s’utilitza la versió ARENA 10.0. Pel que fa a l’estructura del projecte, primerament s’introdueixen conceptes teòrics referents a la simulació, així com avantatges i inconvenients i els camps d’aplicació de la simulació. Seguidament i ja centrats en l’Arena, s’analitza un exemple senzill per començar-ne a veure el funcionament. Posteriorment, es van estudiant varis exemples amb complexitat progressiva. Aquests exemples es desenvolupen pas a pas de manera que es puguin anar provant amb el simulador. En el transcurs del projecte es van estudiant les eines de l’Arena i les seves possibilitats, així com els resultats obtinguts i les interpretacions d’aquests. Aquest projecte pretén, doncs, donar conceptes introductoris en el camp de la simulació en general, i, en particular, descriure eines bàsiques sobre el funcionament de l’Arena. cat
dc.description.abstract This project is based in the moulding and simulation of systems using a digital simulator, and it intends to be an educational guide as a tool of help for a subject that, a priori, will be imparted to the Universitat of Vic . The simulation is a technique that allows to represent the behaviour of processes (physical, productive, of services, etc) without the need for accessing to the real system. To analyze, to study and to improve the behaviour of a system through the technique of the digital simulation it is necessary first to develop a conceptual model that describes the variables of interest, and to implement it afterwards in a simulator to be able to analyze the results. ARENA is the software of simulation that will be studied in this project and it presented like a tool that it allows the description fulfilled of the experience that an entity develops in the inside of the system while it flows through this. In particular the version ARENA 10.0 is used. Regarding the structure of the project, firstly to be introduce theoretical concepts referents to the simulation, as well as advantages and inconveniences and the fields of application of the simulation. Next and already centred on the Arena, a simple example is analyzed for starting to see the functioning. Later, varying examples keep on being studied with progressive complexity. These examples develop step by step so that they can keep on being tested with the simulator. In the course of the project the tools of the Arena and its possibilities, as well as the obtained results and the interpretations of these keep on being studied. This project intends, then, to give introductory concepts in the field of the simulation in general, and, in particular, to describe basic tools about the functioning of the Arena. cat
dc.format application/pdf
dc.format.extent 132 p. ca
dc.language.iso cat ca
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es
dc.rights.uri
dc.subject.other Modelatge
dc.subject.other Simulació per ordinador digital
dc.subject.other Arena (Programes d'ordinador)
dc.title Estudi i guia docent per a modelatge i simulació de sistemes mitjançant l'entron ARENA ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.description.version Director/a: Juli Ordeix i Rigo i Moisès Serra Serra
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics