DSpace Repository

Estudi de software lliure en diferents entorns

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior. Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió ca
dc.contributor.author Camps Benito, Joan
dc.date.accessioned 2010-05-12T14:08:08Z
dc.date.accessioned 2012-03-30T07:41:18Z
dc.date.accessioned 2007-04-02T15:06:20Z ca
dc.date.available 2007-04-02T15:06:20Z ca
dc.date.available 2010-05-12T14:08:08Z
dc.date.available 2012-03-30T07:41:18Z
dc.date.created 2007-02 ca
dc.date.issued 2007-04-02T15:06:20Z ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/251
dc.description Curs 2005-2006
dc.description.abstract El software lliure està tenint últimament un pes cada cop més important en les empreses, però encara és el gran desconegut per a molta gent. Des de la seva creació als anys 80 fins ara, hi ha hagut un creixement exponencial de software lliure de gran qualitat, oferint eines per a tot tipus de necessitats, eines ofimàtiques, gestors de correu, sistemes de fitxer, sistemes operatius…. Tot aquest moviment no ha passat desapercebut per a molts usuaris i empreses, que s’han aprofitat d’ell per cobrir les seves necessitats. Pel que fa a les empreses, cada cop n’hi ha més que en petita o gran mesura, utilitzen el software lliure, ja sigui per el seu menor cost d’adquisició, o bé per la seva gran fiabilitat o per que és fàcilment adaptable o per no establir cap lligam tecnològic, en definitiva per tenir més llibertat. En el moment de la creació d’una nova empresa, on es parteix de zero en tota la tecnologia informàtica, és el moment menys costòs d’implementar l’arquitectura informàtica amb software lliure, és quan l’impacte que té sobre l’empresa, usuaris i clients és menor. En les empreses que ja tenen un sistema informàtic, caldrà establir un pla de migració, ja sigui total o parcial. La finalitat d’aquest projecte no és la de dir quin software és millor que l’altre o de dir quin s’ha d’instal•lar, sinó el de donar a conèixer el món del software lliure, mostrar part d’aquest software, fer alguna comparativa de software lliure amb software propietari, donant idees i un conjunt de solucions per a empreses, per què una empresa pugui agafar idees d’implementació d’algunes de les solucions informàtiques exposades o seguir algun dels consells proposats. Actualment ja hi ha moltes empreses que utilitzen software lliure. Algunes només n’utilitzen una petita part en les seves instal•lacions, ja que el fet de que una empresa funcioni al 100% amb software lliure, tot i que n’hi comença ha haver, de moment ho considero una mica arriscat, però que en poc temps, aquest fet serà cada cop més habitual. cat
dc.description.abstract Lately, free software is having, day alter day, a very important weight in most of the companies, although is unknown for a lot of people. Until its creation in the 80’s till nowadays, free software had had an exponential growth in quality, tools for all types of needs, office automation tools, mail systems, file systems and operating systems. All this movement has been unnoticed for a lot of users and companies, who have taken advantage of all this to cover their necessities. About companies, every time there are more of them using in some measure free software, because of its lower price of acquisition, or for its big trustworthy, or because of its adaptability, or for not to have a technology dependence ; in short, to have more freedom. When a new company is born, and there’s no computer science technology, is the moment when the companies have cheaper cost to establish computer architecture with free software, and also is when the impact is lower in users and clients. Companies who have a computer system working, would be necessary to establish a half or total migration. The purpose of this project is not to say what software is better than other, or say which one to install, but to be acquainted with the world of free software, show a part of this software, to compare free software and commercial software, giving ideas and solutions for companies. A company could take some implementation ideas of computer science solutions, that had been exposed, or to follow some proposed advices. Nowadays, there are a lot of companies using free software. Some of them, only use a little part in their installations, the fact that a company is running 100% with free software, althous is usual, now I consider it a little risky, but in a short time, it would be more usual. cat
dc.format application/pdf
dc.format.extent 159 p. ca
dc.language.iso cat ca
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
dc.rights http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es
dc.subject.other Empreses -- Informàtica
dc.subject.other Programari d'aplicació
dc.title Estudi de software lliure en diferents entorns ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.description.version Director/a: Ma. Dolors Anton i Solà
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Browse

Statistics