DSpace Repository

La motivació com estratègia psicològica en la interacció d'entrenadors i esportistes en iniciació esportiva

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Huesca Vancell, Joan
dc.date.accessioned 2013-11-26T10:58:00Z
dc.date.available 2013-11-26T10:58:00Z
dc.date.created 2013-05-06
dc.date.issued 2013-05-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/2470
dc.description Curs 2012-2013
dc.description.abstract Un dels aspectes més importants en iniciació esportiva és la motivació. Si aconseguim que els nostres jugadors estiguin motivats per realitzar la pràctica esportiva obtindrem per part seva una major implicació per les tasques d’entrenament i evitarem l’abandonament prematur de la pràctica esportiva per falta de motivació. Els jugadors en les seves primeres etapes s’inicien en l’esport per motius intrínsecs i hem d’esbrinar que és el que vol el nostre grup al principi de temporada. El qüestionari de motius de pràctica esportiva ens servirà per saber que és el que volen els nostres jugadors i com hem de plantejar les tasques d’entrenament per adequar-les a les seves motivacions. La interacció entrenador – jugadors és l’altre punt a tractar en aquest treball ja que la motivació extrínseca produïda per l’entrenador durant els partits i els entrenaments tindrà una repercussió en la motivació intrínseca del nen. El CBAS és un mètode adequat per identificar les conductes de l’entrenador quan interactua amb els seus jugadors durant els partits i quins aspectes s’han de millorar. L’objectiu d’aquest treball és plantejar estratègies per conèixer i millorar la motivació dels jugadors incidint sobre la motivació intrínseca i extrínseca d’aquests mitjançant la interacció que tenen l’entrenador i els jugadors. ca_ES
dc.description.abstract One of the more important aspects about initial football stages is the motivation. If we get that our players are motivated to practice sport, we’ll get more involved of their training task and we’ll avoid premature abandonment of practice sport because they haven’t motivation. In first stages of the players begin to sport for intrinsic motives and we try to know what our team wants in the first of season. The questionnaire about reasons for sport practice is to we can know our players want and how we have to propose training tasks to adapt with their motivations. The coach – players interaction is other aspect to study in this document because the extrinsic motivation produced by coach during matches and trainings will have a repercussion in the intrinsic motivation of the child. CBAS is a correct method to identify the behaviors of coach who interacts of their players during matches and which aspects have to improve. The objective of this document is propose strategies to know and improve the motivation of the players influencing about intrinsic and extrinsic motivation by the interaction that coach and players have. ca_ES
dc.format application/pdf
dc.format.extent 147 p. ca_ES
dc.language.iso cat ca_ES
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons ca_ES
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ca_ES
dc.subject.other Esports -- Aspectes psicològics ca_ES
dc.subject.other Entrenadors (Esport) ca_ES
dc.subject.other Esportistes ca_ES
dc.title La motivació com estratègia psicològica en la interacció d'entrenadors i esportistes en iniciació esportiva ca_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca_ES
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess ca_ES

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics