DSpace Repository

Un programa psicosocial: programa psicoestimulatiu integral (P.P.I.) amb persones afectades de malaltia d' Alzheimer

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
dc.contributor.author Gallart Ubalde, Marta
dc.date.accessioned 2013-09-04T09:47:36Z
dc.date.available 2013-09-04T09:47:36Z
dc.date.created 2013-06-24
dc.date.issued 2013-06-24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/2335
dc.description Curs 2012-2013
dc.description.abstract L'any 2011 la malaltia d'Alzheimer es situava com la quarta causa de mort més freqüent amb un augment de fins a 11.907, més del doble de morts que l'any 2000 (INE). Aquestes dades demostren l'augment del número de persones que pateixen una demència a mesura que envelleixen i una de les explicacions és l'augment de l'esperança de vida. Per aquest motiu l'estudi de la qualitat de vida ha adquirit una gran importància des de la dècada dels 90. La qualitat de vida és un concepte especialment subjectiu pel fet que cada persona la viu segons la pròpia percepció de salut i benestar i el grau d'adaptació a l'entorn que l'envolta. Per aquest motiu es planteja un programa de psicoestimulació integral (PPI) centrat en les individualitats de cada persona: valors, interessos, història ocupacional..., des de la filosofia de la Teràpia Ocupacional. El projecte està elaborat mitjançant la metodologia qualitativa utilitzant l'enquesta en profunditat semi-estructurada per a realitzar les entrevistes i obtenir la informació principal a l'inici i al final del programa juntament amb tota la informació que s'obtingui de l'observació participant del dia a dia de cada un dels professionals per tal d'estudiar fins a quin punt aquesta atenció centrada en la persona contribueix a millorar la qualitat de vida de les persones afectades de Malaltia d'Alzheimer que reben tractaments no farmacològics com el proposat en aquest projecte. Com a tot estudi es poden trobar alguns factors condicionants com pot ser l'evolució pròpia de la malaltia amb les conseqüències negatives que això comporta i/o el número de participants que formen la mostra. ca_ES
dc.description.abstract In 2011 Alzheimer’s disease stood as the fourth most frequent cause of death with an increase of up to 11,907, more than double of deaths than in 2000 (INE). These data demonstrate the increased number of people suffering from dementia as they get older, and one explanation is the increase in life expectancy. For this reason the study of quality of life has become an important fact since the 90s. Quality of life is a subjective concept especially because each person lives according to his own perception of health and welfare and the level of adaptation to the surrounding environment. Therefore, the comprehensive psychostimulation program proposed (PPI) is focused 6 on the individualities of each person: values, interests, occupational history, etc. from the Occupational Therapy’s philosophy. The project is developed by qualitative methodology using in depth semi-structured questionnaire to conduct interviews and get the main points at the beginning and end of the program with all the information obtained from the observation, taking part of the everyday life of each professional to study how this person-centered care helps to improve the quality of life of people affected by Alzheimer's disease who receive nonpharmacological treatments such as the proposed in this project. Like in all studies some determining factors could be found such as the evolution of the disease with the negative consequences that this entails and/or the number of participants in the sample. ca_ES
dc.format application/pdf
dc.format.extent 70 p. ca_ES
dc.language.iso cat ca_ES
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons ca_ES
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ca_ES
dc.subject.other Alzheimer, Malaltia d' ca_ES
dc.subject.other Teràpia ocupacional ca_ES
dc.title Un programa psicosocial: programa psicoestimulatiu integral (P.P.I.) amb persones afectades de malaltia d' Alzheimer ca_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca_ES
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess ca_ES

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics