DSpace Repository

Desenvolupament d'una aplicació per a la creació de pressupostos on-line

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior. Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i en Informàtica de Sistemes
dc.contributor.author Prat Pladevall, Jordi
dc.date.accessioned 2012-10-15T07:40:18Z
dc.date.available 2012-10-15T07:40:18Z
dc.date.created 2012-09-17
dc.date.issued 2012-09-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/1896
dc.description Curs 2011-2012
dc.description.abstract En aquests moments, el mercat no es troba en una bona situació, per aquest motiu les empreses han de buscar noves maneres de créixer, expandir-se i noves formes d’interactuar amb els clients. La idea original d’aquest projecte sorgeix de la necessitat de disposar d’una manera diferent de promocionar-se i oferir nous serveis a través d’internet mitjançant una pàgina web. Degut a la situació actual, el preu és un aspecte molt important i influent a l’hora de realitzar una obra. Per aquest motiu es va pensar que seria molt interessant que el client pogués demanar de forma fàcil i ràpida un pressupost, i a l’instant tingués un preu orientatiu del que li pot costar la obra. D’aquesta manera l’interessat s’estalvia i agilitza molts passos previs abans de començar una obra. Després d’analitzar quina era la millor manera de portar a terme el projecte informàtic, s’ha determinat que la pàgina web es desenvoluparà utilitzant els llenguatges HTML i PHP combinant-lo amb el framework CodeIgniter. El disseny de la web es realitzarà mitjançant fulles d’estil CSS conjuntament amb el framework BootStrap. Per realitzar l’aplicació web que realitza els pressupostos s’utilitzarà AJAX i jQuery perquè d’aquesta manera el procés sigui dinàmic. L’entorn de desenvolupament escollit és el NetBeans i per provar el projecte s’utilitza el XAMPP. Un usuari només necessitarà un navegador i connexió a internet per fer servir totes les funcions de la web. Podrà realitzar pressupostos, concertar visites, contactar i per suposat veure tota la part informativa de la pàgina ca_ES
dc.description.abstract At this time, market is not in a good situation. For this reason, companies must find new ways to grow, to expand and to find new forms to interact with customers. The original idea of this project emerge from the need to provide of a different way to promote themselves and to offer new services in the internet through a web page. Due to the current situation, when we have to create a work, the price is a very important and influential aspect. For this reason, it was thought that it would be interesting that customers could ask for a budget quickly and easily and could have an approximate price of the work. By this way, costumers save and speed up many steps before starting a project. After analysing what was the best way to implement the computer project, it was determined that the website will be developed using HTML and PHP languages combined with the framework CodeIgniter. The website design will be done with Cascade Style Sheets combined with Bootstrap framework. To make the web application which manages budgets, we will use the language programmes AJAX and jQuery, because this way dynamizes the process. The development environment selected is NetBeans and to test the project we use XAMPP. Users only need a browser and Internet connection to use all website functions. They will be able to make budgets, arrange visits, contact and, of course, see all the information on the page. ca_ES
dc.format application/pdf
dc.format.extent 86 p. ca_ES
dc.language.iso cat ca_ES
dc.publisher Universitat de Vic ca_ES
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons ca_ES
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ca_ES
dc.subject.other Pàgines web -- Disseny ca_ES
dc.subject.other Construcció -- Pressupostos ca_ES
dc.title Desenvolupament d'una aplicació per a la creació de pressupostos on-line ca_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca_ES
dc.description.version Director/a: Jaume Vila Serra
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics