DSpace Repository

Disseny i implementació d'una web administrable i d'una aplicació per dispositius mòbils

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior. Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
dc.contributor.author Gamissans Sala, Màrius
dc.date.accessioned 2012-07-23T06:54:08Z
dc.date.available 2012-07-23T06:54:08Z
dc.date.created 2012-06-21
dc.date.issued 2012-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/1869
dc.description Curs 2011-2012
dc.description.abstract En la societat en què vivim cada vegada agafen més importància les pàgines web, ja que és una eina d’informació molt útil i ràpida de consultar. Per això, no s’entén que una activitat empresarial sigui del tipus que sigui, no tingui representació a la xarxa. No és necessari que l’activitat en qüestió hagi de vendre productes a través d’Internet, sinó que simplement aquesta representació pot ajudar a donar a conèixer l’empresa i a ampliar la cartera de clients. De la mateixa manera, els dispositius mòbils també s’estan convertint en una eina important en la societat d’avui en dia i una bona aplicació pot aportar-te un avantatge en moltes de les feines diàries de les persones. D’aquestes idees sorgeix el projecte de fer la web i l’aplicació pel centre de fisioteràpia Fisioripoll. La web serviria per tenir un lloc a la xarxa on donar-se a conèixer i poder captar nous clients, i l’aplicació funcionaria com a eina pel propi centre, seria una espècie d’agenda electrònica per saber les hores que tens reservades els pròxims dies. Per aconseguir un bon funcionament de la web, s’ha demanat que la pàgina sigui administrable en els seus continguts. És a dir, que els propis gestors del centre puguin canviar els texts, les imatges dels diferents apartats i gestionar les reserves dels clients. En canvi, l’aplicació serà només una eina de consulta i no s’hauria de gestionar res. Per tal de dur a terme aquesta web s’ha tingut en compte utilitzar eines de programació de distribució lliure com és el llenguatge PHP, la base de dades MySQL, jQuery, el framework Phonegap per tal de poder construir una web i una aplicació amb cost de programari nul. ca_ES
dc.description.abstract In the society we live in increasingly take on more importance websites, as it is a very useful tool and quick reference. Therefore, it is understood that a business of any kind have no representation in the network. It is not necessary that the activity in question is to sell products over the internet because it can help you become known and to expand the customer base. In the same way, mobile devices are becoming an important tool in society today and a good application can provide you an advantage in many of the daily activities of people. From these ideas emerged the project to the web and the application for physiotherapy center Fisioripoll. The site would serve to have a network to get to know and be able to attract new customers and the application works as a tool by the center itself would be a kind of electronic calendar to find times that you reserved the coming days. To achieve a smooth running of the web page you requested is manageable in its content. This means that the center managers themselves may change the texts, images of different sections and manage customer bookings. However, the application will only be a reference tool and should not manage anything. To carry out this website has been taken into account using free programming tools such as PHP, database MySQL, jQuery, Phonegap framework in order to build a web application without a cost of software. ca_ES
dc.format application/pdf
dc.format.extent 49 ca_ES
dc.language.iso cat ca_ES
dc.publisher Universitat de Vic ca_ES
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons ca_ES
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ca_ES
dc.subject.other Web -- Disseny ca_ES
dc.subject.other Dispositius mòbils ca_ES
dc.title Disseny i implementació d'una web administrable i d'una aplicació per dispositius mòbils ca_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca_ES
dc.description.version Director/a: Jaume Vila Serra
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics