DSpace Repository

Escola i diversitat lingüística i cultural: desafiaments i oportunitats. El paper d'un Servei Educatiu de Zona com a agent d'innovació i canvi

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Martí Olivella, Josep
dc.date.accessioned 2012-05-03T15:54:59Z
dc.date.available 2014-05-04T02:55:12Z
dc.date.created 2011-12
dc.date.issued 2012-05-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/1804
dc.description.abstract Davant dels nous reptes educatius que planteja l’augment de la diversitat lingüística i cultural al conjunt del Sistema Educatiu Català, el present treball descriu els resultats i experiències obtinguts en les tres primeres fases d’un projecte de recerca centrat en la identificació d’indicadors vàlids que permetin dissenyar i implementar estratègies educatives inclusives adequades per atendre la diversitat lingüística i cultural present als nostres centres. La part central de la memòria descriu les primeres dades d’un estudi quantitatiu , realitzat en diferents moments del període d’escolarització (Pàrvuls 5 anys , segon i sisè de Primària i segon d’ESO) a quatre centres públics de Vilafranca del Penedès a finals del curs 2009-2010 , sobre el coneixement de català i de castellà i les possibles influències que en aquest hi juguen els factors de diversitat lingüística i cultural. El segon bloc d’aquest projecte presenta un seguit d’experiències i propostes d’assessorament centrades en el procés de sensibilització inicial sobre les implicacions educatives a nivell d’aula i de centre de la diversitat lingüística i cultural. També es presenta, com a annex final, un recull dels principals materials emprats en aquest procés d’intervenció en centre. A la part final del treball, s’hi desenvolupa una reflexió sobre les condicions que poden afavorir la implementació d’aquestes estratègies a nivell de centre i de sistema educatiu; i sobre el paper que , en aquests processos de canvi i millora educativa , hi podrien jugar els Serveis Educatius de Zona del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. ca_ES
dc.description.abstract Faced with the new challenges that create the increase in cultural and linguistic diversity in the overall Catalan Educational System, this work describes the results and experiences obtained from the first three phases of a research project centred on the identification of valid indicators that allow for the design and implementation of inclusive educational strategies for the cultural and linguistic diversity. The central part of this report describes the initial data of a quantitative study - based on the results of the test given to four public schools of Vilafranca del Penedès at the end of 2009- 2010 term – on the knowledge of Catalan and Spanish at different times during the obligatory school period (Pre-school children to 5 years; second and sixth grades of Primary school and second of ESO (Secondary school) and an analysis of the possible influences which are played here by linguistic and cultural diversity. The second block of this project presents a summary of the practical experiences and proposals of counselling in the centres particularly based on the initial process of raising awareness on the educational implications at the classroom level and at the schools, of linguistic and cultural diversity. Also presented, as a final annex, is a summary of the principal materials used in this process of intervention in the schools. In the last part of the work, a consideration has been developed on the conditions which could favour the implementation of these strategies at the school and educational system level and also on the role which, in these processes of educational change and improvement, could be played by the Area Educational Services of the Catalan Department of Education. ca_ES
dc.format application/pdf
dc.format.extent 184 p. ca_ES
dc.language.iso cat ca_ES
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons ca_ES
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ ca_ES
dc.subject.other Educació inclusiva ca_ES
dc.subject.other Pluralisme cultural ca_ES
dc.subject.other Multilingüisme -- Catalunya ca_ES
dc.title Escola i diversitat lingüística i cultural: desafiaments i oportunitats. El paper d'un Servei Educatiu de Zona com a agent d'innovació i canvi ca_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca_ES
dc.description.version Director/a: Pere Pujolàs Maset
dc.embargo.terms 24 mesos ca_ES
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics